Äldreboendet Ekedal med korttidsboende och demensavdelningar kommer att växa betydligt fram till år 2020.

Tidigare trodde kommunen att det skulle räcka med att bygga ut äldreboendet med 50 platser, några månader senare pratade man om en dubblering.

– Vi står inför en växande befolkning och ett ökat antal äldre, har Lena Persson, kontroller i ekonomi, tidigare berättat.

Hon gjorde en revidering och föreslog att man skulle bygga ut Ekedal med 80 lägenheter.

– Skälet är att antalet personer som är över 80 år beräknas öka dramatiskt fram till 2030, har Lena Persson sagt.

Det är 40-talisterna som står bakom den största ökningen.

– Min uppskattning är att det skulle behövas 200–250 lägenheter, inklusive Ekedal, för att täcka hela behovet.

Nu har ytterligare ett steg tagits i strävan att bygga fler lägenheter.

Annons

Vid byggnadsnämndens senaste möte den 22 februari i år gavs bygglov för det nya projektet Ekedal 1. I det ingår även att riva den skolbyggnad som ligger intill äldreboendet. Den ligger idag granne med den nybyggda Ekedals förskola.

När skolbyggnaden är riven får den nya tillbyggnaden plats. Det blir två huskroppar som ska gå ut i vinkel från den befintliga delen och i riktning mot förskolan och ner mot Henriksbergsgatan.

Leif Karlsson, sektor service, som driver projektet, kan idag inte säga när spaden sätts i jorden.

– Men tanken är att tillbyggnaden ska stå färdig till halvårsskiftet 2020, säger Leif Karlsson.

Han förtydligar att upphandlingen om vilken entreprenör som ska få uppdraget pågår.

– Men vi hoppas att det ska vara klart inom kort.

Totalt beräknas tillbyggnaden gå på cirka 150 miljoner kronor och enligt kommunens egna beräkningar är det nästan två miljoner per plats.

Det blir 70 lägenheter i den nya delen. Totalt handlar det om 1 623 kvadratmeter bestående av två huskroppar med respektive fem och fyra våningar och en högsta totalhöjd på 19 meter.

Det är mer än vad detaljplanen tillåter, men sektor samhällsbyggnad har tidigare kommit fram till att det är okej att en del blir en meter högre än tillåtet eftersom avvikelsen bedömts som liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Berörda grannar har också haft möjlighet att yttra sig.