SKÖVDE


Foto: Janne Andersson

Under perioden 2008–2017 har totalt 25 044 personer, varav 11 871 kvinnor och 13 173 män, flyttat in till Skövde från en annan svensk kommun. Samtidigt har 24 491 personer, 11 824 kvinnor och 12 667 män, flyttat ut över kommungränsen.

De som flyttar in kommer i störst utsträckning från Göteborg (2 040 personer), Falköping (1 747 personer) och Skara (1696 personer).

De populäraste kommunerna att flytta till är Göteborg (2 950 personer), Tibro (1 630 personer) och Falköping (1592 personer).

Sammanlagt kom de som flyttade in till Skövde under tioårsperioden från 288 olika kommuner, medan utflyttarna spreds ut på 283 kommuner.

Den vanligaste åldern på både in- och utflyttare är 20–29 år.

Exakt hur flyttbeteendet ser ut i olika åldersgrupper ser du i faktarutan nedan.

Statistiken som redovisas här omfattar endast flyttning inom riket – invandring och utvandring ingår inte.

In- och utflyttning i olika åldersgrupper

Inflyttning till Skövde 2008–2017

0–9 år: 1 788 personer

10–19 år: 2 450 per..

In- och utflyttning i olika åldersgrupper

Inflyttning till Skövde 2008–2017

0–9 år: 1 788 personer

10–19 år: 2 450 personer

20–29 år: 13 802 personer

30–39 år: 3 225 personer

40–49 år: 1 538 personer

50–59 år: 1 041 personer

60–69 år: 647 personer

70–79 år: 353 personer

80–89 år: 163 personer

90–99 år: 35 personer

100+ år: två personer

Utflyttning från Skövde 2008–2017

0–9 år: 1 757 personer

10–19 år: 1 711 personer

20–29 år: 13 383 personer

30–39 år: 3 620 personer

40–49 år: 1 554 personer

50–59 år: 1 179 personer

60–69 år: 797 personer

70–79 år: 324 personer

80–89 år: 134 personer

90–99 år: 32 personer

100+ år: 0 personer

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)Denna text genererades automatiskt, utifrån en mall skapad av journalister på TT Nyhetsbyrån.

Annons