I motionen till kommunfullmäktige skriver Socialdemokraterna att Skövde har en i Sverige - och i vissa avseenden världsunik - position inom spelutveckling. Högskolan, Gothia science park och Skövde kommun har tillsammans skapat förutsättningar för branschen att växa, vilket visat sig i ett antal spelsuccéer.

LÄS MER: Coffe stains sålt för nästan 900 miljoner

LÄS MER: Bakom kulisserna till framtidens dataspel

Partiet betonar att spelbranschen är en global, kraftfull växande marknad med ett snabbt ökande antal producenter och konsumenter.

Parallellt med amatörspelare har en elit vuxit fram som spelar professionellt och försörjer sig på det. Sammantaget finns det därför inga skäl att tro att spelbranschen kommer att mattas av, menar partiet.

Därför föreslår man att kommundirektören i Skövde får uppdraget att utreda möjligheterna och förutsättningarna att starta en kommunal gymnasieutbildning med spelutvecklingsprofil.

LÄS MER: Spelföretaget som växer snabbast i Sverige

Annons

LÄS MER: Här skapar de nästa spelsuccé