Skultorp är en växande kommundel som är beroende av centralortens serviceutbud och av den anledningen är behovet av goda kommunikationer till och från centrum stort.

Busslinje 1 går dagtid var 15:e min. och på kvällen ersätts den med linje 10 som då går via Hentorp. För boende i Hentorp går linje 7 under dagtid var 15:e min. och det är en utmärkt fin service.

Annons

Men det finns brister i turuppläggningen och den mest påtagliga bristen är att boende i Skultorp inte under dagtid kan åka till sin vårdcentral, utan endast när vårdcentralen är stängd.

För att råda bot på denna olägenhet är det enklast att förlänga linje 7 till Skultorp och att minska turtätheten från 4 till 3 turer per timme, vilket skulle innebära att några kostnadsökningar inte bör tillkomma. För boende i Hentorp blir det en marginell försämring men vi tror att samtliga bussresenärer från Hentorp ställer upp för att solidariskt ge de boende i Skultorp möjligheten att resa med buss till sin vårdcentral och även till kommunens centrum under dagtid. Tilläggas bör att även elever vid Västerhöjd från Skultorp kommer att få bättre kommunikationer till sin skola.

För att ytterligare hålla kostnaderna nere är det tänkbart att även minska turtätheten för linje 1 till 3 turer per timme under den tid linje 7 är i trafik. På så sätt skulle resande från Skultorp få en turtäthet på var 10:e minut till Resecenter under dagtid vardagar. Därefter återgår man till linje 10 med nu gällande turlista.

Tilläggas bör att hållplatsen Scoutstugan borde flyttas närmare Bovieran.

Vi hoppas att både kommunen och Västtrafik tar våra synpunkter på allvar för en förbättrad lokaltrafik.

Skövde södra socialdemokratiska förening