Den socialdemokratiska partistyrelsen delar ut medaljen till en socialdemokratisk medlem som under minst 30 år varit förtroendevald/anställd i någon av arbetarrörelsens organisationer eller under samma tid företrätt partiet i samhälleliga organ. 

Annons

Anita Andersson har varit medlem i Socialdemokraterna sedan 1973. Den första socialdemokratiska föreningen hon gick med i var Havstena S-förening. Listan över Anita Anderssons alla förtroendeuppdrag genom åren är imponerande, bland annat ledamot av Kommunstyrelsen, Vice ordförande i Kulturnämnden och hon har varit ordförande för Socialdemokraterna i Skövde.  Fortfarande idag är Anita Andersson en aktiv politiker. Hon är ordförande för Östermalms S-förening, ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Kultur och fritidsnämnden, och hon är ordförande för stiftelsen Binnebergs tingshus.

Per-Erik Gustafsson har varit medlem i Socialdemokraterna sedan 1966. Även Per-Erik Gustafsson gick med i Havstena S-förening när han blev medlem i Socialdemokraterna. Per-Erik Gustafsson har en lång och gedigen lista över alla förtroendeuppdrag han haft genom åren, bland annat har han varit ledamot i kommunstyrelsen, Vice ordförande i Tekniska nämnden och han har varit nämndeman. Per-Erik Gustafsson har länge varit ledamot i kommunfullmäktige vilket han är fortfarande idag.  Per-Erik Gustafsson är idag ordförande för Byggnads S-förening och han tjänstgör som nämndeman och är vice ordförande i Skövde Värmeverk AB.

Anita Andersson och Per-Erik Gustafsson är två mycket omtyckta politiker. Inom Socialdemokraterna anses de vara två eldsjälar som utgör en fantastisk kraft i folkrörelsen.