Svar till Tobias Albinsson i tidningen 24 augusti.

Tobias Albinssons svar innehåller flera märkliga uttalanden. Han nämner att Balansen är viktig. Upphör man med jakt så uppstår vanligtvis en naturlig balans mellan rovdjuren och bytesdjuren.

Det finns seriösa jägare som utgår från detta och bara beskattar viltet så att denna balans består. Så finns det jägare som stöder tidningens rovdjurskampanj och som inte godtar denna naturliga balans utan vill öka viltet för att kunna skjuta fler älgar, rådjur, hönsfåglar med flera.

Annons

För att uppnå detta måste rovdjuren bort och ersättas av jägare. Vi får de en utarmad natur med överrepresentation av jaktvilt som älg och rådjur men tomt på räv, grävling med flera så kallade rovdjur.


Tobias påstår att den som dödar flest rovdjur och får högst poäng är bästa viltvårdaren. Det är inte viltvård att som segraren i senaste kampanjen döda bl.a. 28 rävar och 394 fåglar.
 Vi tycker att rävar, grävlingar, kråkor, skator m.fl. är intelligenta, kännande individer liksom vi människor och bör behandlas humant och med respekt.

Tyvärr har en granskning av bland annat skyddsjägare i Borås visat att flera av dem såg skator, kråkor men också kaniner som lort, smuts som bara borde utrotas.

En sådan inställning medför sannolikt en inhumanare jakt med risk för omfattande skadskjutning av djur av detta slag.Lokalgruppen Jaktkritikerna Västra Götaland


Emma, Ingemar, Inger och Kent