Förslaget att göra en omfattande förändring av zonstrukturen inom kollektivtrafiken, från över 70 till tre zoner, gick igenom i regionstyrelsen på tisdagen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet såg till att ärendet återremitterades sist i fullmäktige och har även uttryckt kritik mot att ärendet inte utretts mer grundligt innan det nu kommit tillbaka för beslut.

Men både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stödde nu förslaget om tre zoner. Det tredje stora oppositionspartiet Sverigedemokraterna har redan sedan förra gången i fullmäktige gett sitt stöd till förslaget.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har både även tidigare uttryckt att de i grunden tycker att det är en bra idé med färre zoner, men de har velat utreda frågan mer. Denna ambition övergav de inte heller vid dagens regionstyrelsemöte, då Socialdemokraterna gjorde ett tilläggsyrkande.

– Det handlar om att vi gärna vill veta kostnaderna för den nya zonindelningen, intäktsbortfallet kan bli runt 150 miljoner kronor. Det är en stor summa och är det höjda biljettpriser som ska betala det eller regionen via skattesedeln, frågar Alex Bergström (S), regionråd i opposition.

I yrkandet föreslås också att en tätortszon skapas i Göteborgs kommun, som det ska göras för flera andra städer i regionen, och att ett konkret förslag tas fram för hur kommunerna kan göra tillköp och subventionera periodkort.

Annons

Det blev omröstning om tilläggsförslaget där Vänsterpartiet röstade för, Sverigedemokraterna avstod från att rösta och den grönblå regionledningen var emot. Därmed gick S-förslaget inte igenom.

Frågan kommer nu att avgöras vid regionfullmäktiges möte 27 november.