”I dag - måndag - inleder Biskop Åke Bonnier sin visitation av Falköpings pastorat. Det är ett besök som möts av blandade känslor. Å ena sidan är biskopen en rasande begåvad och charmerande person. Å andra sidan är han mannen, som genom sina edikt, uttänkta och hopkomna över skrivbordet i Skara, hotar att snabbt ta död på kyrksamheten i det stift han är satt att förvalta.

LÄS MERA: Här berättar Ted Rosvall om kritiken

Biskop Åke vill att majoriteten av alla kyrkor i Skara stift skall stängas eller läggas i malpåse. Söndaglig Gudstjänst skall endast få firas i ett fåtal "huvudkyrkor", alltid på samma tid och alltid med Nattvard.

Hemkyrkan viktigast

Vi som lever i verkligheten vet vad hemkyrkan betyder för dem som bor på landet, att den är en omistligt del av landsbygdens och landsbygdsbornas själ och identitet.

Den tafsar man inte på ostraffat. Vi vet också att det är naivt att tro att vilken annan kyrka som helst duger, att man efter stängningen av den egna sockenkyrkan glatt skulle hoppa över till en annan kyrka, som råkat få nåd inför Stiftets stängningsiver. Resultatet blir i stället att man helt avstår från sina kyrkobesök, kanske rent av även avstår från sitt medlemskap i Svenska kyrkan.

Hämtat inspiration från storstaden

Annons

Biskopen har med all sannolikhet hämtat inspiration från de stockholmskyrkor, Katarina t.ex., som varje söndag vid samma tid samlar upp emot 400 människor till mässa. Hurra! utropar alla "mässkramare" och ivriga tillskyndare av en katolskt inspirerad fromhetsriktning, så skall vi givetvis ha det överallt. 400 - det är ju fantastiskt!

Men låt oss något analysera denna siffra. 400 - av hur många? Katarina församling har ca 20.000 medlemmar. Om 400 kommer till söndagens högmässa, hur många procent utgör då dessa.

Det behövs ingen kalkylator för att räkna ut att det faktiskt bara handlar om ynka 2 (två) procent! Dessutom är det så, att gudstjänsterna i Katarina har ett mycket större upptagningsområde än den egna församlingen, kanske hela Stockholm. Då har vi betydligt bättre besökssiffror i lilla Falköping.

Kyrkan drar också ned ”service”

Biskop Åkes stockholmsmodell för svenska kyrkan i Skara stift är inte en väg framåt. Det är märkligt hur det för en och samma person är möjligt att komma fram till två så olika slutsatser inom egentligen samma problemkomplex. Så här skrev Åke Bonnier i Dagens Nyheter kort efter sin ankomst till Västergötland:

"När staten minskar sin service utanför storstäderna får det både praktiska och etiska konsekvenser. Det underförstådda budskapet till människor runt om i Sverige är att de inte är värda att satsa på. I grunden handlar det om människosyn".

Just det! Men vilken människosyn förmedlar Svenska kyrkan och biskopen själv, när man så drastiskt minskar "servicen" på landsbygden - eller tar bort den helt?

Problemet är nog semantiskt.”