"Rosförsäljarna" är en relativt vanlig syn runt om i Sverige. Personerna går runt på välbesökta platser och erbjuder rosor, ofta under förevändning att dessa skulle vara gratis. För den som tar emot en ros väntar sedan krav på betalning och ibland blir "försäljarna" otrevliga.

Anders Esplund, inre befäl på polisen i Skövde känner igen beteendet men säger dock att den här typen av försäljning inte behöver vara olaglig, även om försäljarna kan uppfattas som jobbiga.

– Det måste bedömas från varje enskilt fall. Om de är påträngande och kommer nära, och ibland är otrevliga kan det bli fråga om ofredande. Sen är det inte säkert att det håller i en rättegång, men visst händer det att folk ringer in om det.

Esplund säger att det kan finnas anledning att inte vara för godtrogen om rosförsäljarna, som polisen själva kallar dem, dyker upp.

Den som träffar på en någon som vill ge bort en ros bör inse att erbjudandet är för bra för att vara sant och sedan ignorera "försäljaren" menar Esplund.

– Man ska vänligt säga nej och att man inte är intresserad. Man bör aldrig ta en diskussion med rosförsäljarna utan det bästa man kan göra är att vända på klacken och lämna platsen.