Skövde kommun, polismyndigheten, näringslivet och de ideella organisationerna samarbetar för att förebygga främst den så kallade vardagsbrottsligheten.

Man har tidigare bland annat genomfört en trygghetsvandring i Skultorp och i vår väntar trygghetsvandringar i Skövde centrum och vid resecentrum.

Barn- och utbildningsnämnden har en politiker och en tjänsteperson som representerar nämnden i rådet.