I början av mars presenterade Skövde kommun ett förslag på hur Hertig Johans torg skulle kunna göras om.

Det väckte reaktioner på insändarsidorna och kommunen öppnade flera kanaler för att få in synpunkter från skövdebor och andra intresserade.

På www.skovde.se har de till exempel från och med den 19 april kunnat svara på frågan Vad vill du kunna göra på torget?

Möten har hållits med fastighetsägare och näringsidkare runt torget samt en arbetsgrupp från Rådet för funktionshinder.

Och fyra personer har hittills vänt sig till sektor samhällsbyggnad och lämnat skriftliga synpunkter på förslaget.

Via kommunens Facebook-konto har ytterligare ett 20-tal kommentarer lämnats.

SN har läst synpunkterna och många tycks vara positiva till stora delar av förslaget medan andra avfärdar det helt och hållet.

Till de sistnämnda hör en person, boende på Norrmalm.

"Att det talas om framkomlighet samtidigt som pilträden vid Livets brunn ska ge plats åt en vattenskulptur är även närmast obegripligt", skriver han bland annat.

Han avslutar sitt brev med vad som kanske kan beskriva det flera kritiker känner:

"Jag uppmanar mycket starkt till eftertanke och ett förnuftigt bruk av torgets nuvarande resurser innan ett beslut som inte kan göras ogjort."

En annan brevskrivare föreslår att ett mindre område med kullerstenar bör bevaras "för den yngre generationens skull". En tredje person, en arkitekt bosatt utanför Stockholm, uppger sig "inte bli klok på en del av motiven till förändringarna".

Torget lutar kraftigt vilket gör att man inte kan utnyttja torget för olika aktiviteter, står det i åtgärdsprogrammet, skriver han och fortsätter:

Annons

"Besök gärna Stockholm med Hötorget eller Östermalmstorg. Eller varför inte Siena i Italien. Torgen i Stockholm lutar men man kan ändå idka torghandel, passera på diagonalen eller vilken som helst annan riktning utan besvär. Torgen är tillgängliga för rörelsehindrade."

Den "andra barriären" är inramningen av Livets brunn, skriver arkitekten också. Men "jag kan inte förstå att den begränsar rörligheten annat än att den nås med hjälp av trappsteg mot öster".

"Dessutom bildar murinramningen återigen en intim och vänlig micromiljö, tillsammans med de 2 vackra pilarna som tycks trivas bra. Må de få stå kvar", fortsätter han.

"Tänk efter före. Torget har en historia, beskriv den. Se de värden som finns kvar och bevara dem. Man behöver inte skämmas för Livets brunn, de den en förklaring", skriver arkitekten i slutet av sitt brev.

Fjärde och sista brevet, som SN tagit del av, kommer från tidigare fullmäktigeledamoten Sture Grönblad. Han är kritisk på flera punkter.

Han avråder "på det bestämdaste" från terrasseringen, anser att föreslagna cykelparkeringarna är "på tok" för små och att de kommer se "skrotiga" ut. Han menar också att vattenrännan kan se trevlig ut men varnar samtidigt för att den i praktiken riskerar bli en "snubbelränna".

De omdiskuterade pilträden är däremot helt okej att ta bort, konstaterar han.

Något han och stadsträdgårdsmästare Evalena Öman är överens om.

Arbetsgruppen som representerat Rådet för funktionshinderfrågor har också haft synpunkter. Här kan du läsa om dem.

Kommunens anteckningar från möten med fastighetsägare och näringsidkare innehåller mest frågor, idéer och till viss del konkreta synpunkter på förslaget.

Flera näringsidkare efterlyser bland annat lekplatser eller dylikt för barn och någon säger sig vilja ha en åtstramning av torghandeln, inte successivt utan "redan nu".

Även bland dessa framförs tveksamheter kring cykelparkeringens placering, man har funderingar kring hur nödvändig trafik runt torget ska fungera - "det är en jättevacker idé med ett bilfritt centrum, men i praktiken fungerar det inte", skriver man.

Fastighetsägarna vill lägga fokus på att det ska vara "liv på platsen, inte på att det ska vara fint".

Man påpekar också att Lindexfastigheten ska renoveras framöver och ställer frågan hur arbetet kan synkroniseras med torgarbetet så att inte byggställningar är kvar under invigningen.

Mestadels är tongångarna positiva.

"Jättepositivt och trevligt förslag", betonar någon. En annan säger att förslaget känns kul och intressant men att man inte "kan vara överens om allting heller".

Följande citat säger också en del kanske:

"Det vore kul om det var färdigt i går".