I december 2014 fattade regeringen beslut om att ge Försvarsmakten rätt att med tjänstgöringsplikt beordra personal till tjänstgöring för repetitionsutbildning.

Skaraborgs regemente höll en liknande övning med ett pansarskyttekompani på Kråk förra året. I år hade man valt att kalla in tidigare stridsvagnsbesättningar och mekaniker för tjänstgöring, de tränas under veckan i såväl stridsvagn som simulatormiljö.

– Det handlar om att nå en högre operativ effekt i krigsförbanden på grund av det försämrade läget i vårt närområde, säger Joakim Elovsson, informatör på Skaraborgs regemente.

Däremot hänvisade han alla direkta frågor som rör det ökade ryska militära hotet mot Sverige till högre instans.

Regementet bjöd in media att följa övningen på plats ute på Skövde övningsfält.

Ute på fältet vid Granberget stod en pluton bestående av tre stridsvagnar med besättning och väntade.

– Bakom oss ser vi förarskolan som genomför grundläggande körning i svår terräng, förklarar löjtnant Marcus Sandqvist, Wartofta stridsvagnskompani, som mötte upp pressen.

Annons

Han berättade att utbildningen pågår under sex dagar och startade i måndags och håller på fram till på lördag.

De 52 soldaterna kommer från olika årskullar och utbildas i sina befattningar inom stridsvagnskompaniet.

- Vi kör långa dagar för att hinna med så mycket som möjligt. I går lärde vi känna vagnen och nu övar vi mer tillämpat i terräng för att ta oss fram genom skogen. I slutet av veckan knyter vi ihop besättningar och plutoner till en helhet.

Ute vid Granberget var det förarna som övade. Vagncheferna och skyttarna höll till inne på besättningsträningsanläggningen där simulatorerna finns.

– Under övningen på Kråk sköt vi skarpt men nu kommer vi inte att komma dithän, säger Marcus Sandqvist.

Enligt honom kommer soldaterna ihåg förvånansvärt mycket från sin tidigare utbildning.

– Muskelminnet är gott medan andra färdigheter tar lite längre tid att väcka till liv. Men vi har bara hållit på i två dagar och kör vagnarna som de aldrig gjort annat.

Joakim Elovsson, informatör på Skaraborgs regemente inflikade att det är tio år sedan Sverige genomförde repövningar med plikt.

– Nästa år har vi ytterligare tre repetitionsutbildningar inplanerade och tanken är att alla stridsförband ska ha genomfört det innan 2020, säger Elovsson.

Han anser att intresset för Försvaret är god.

– Vår senaste kull på 100 soldater ryckte in i måndags och var i princip full, vi saknade bara två, tre personer, säger Elovsson.