– Svenskarna är religiösa analfabeter, säger religionsvetare Marcus Nilsson, som på tisdagskvällen höll en föreläsning i Skövde inbjuden av studieförbundet Sensus.

Framför sig på bordet hade Marcus Nilsson en mängd föremål som har anknytning till de stora religionerna. Alla är religioner som har utövare i Sverige, men just nu är det störst fokus i debatten och nyhetsförmedlingen på islam.

Marcus Nilsson har i Göteborg arbetat med att utbilda mångreligiösa guider som i sin tur har kunnat besöka skolor och andra grupper för att sprida kunskap olika religioner

Målet med kvällen i Skövde är att väcka en diskussion som kan nyansera den stereotypa bild som är stark kring olika religioner.

– Kultur, religion och värderingar går in i varandra.

World values survey är ett samarbete mellan universitet i många länder och som sedan 1981 har gjort mätningar av värderingar i 100 länder.

Resultatet visar att svenskarna är minst påverkade av religion och allra mest individualistiska i sitt tänkande. Nästan i samma nivå som Sverige hamnar Norge och Danmark och det protestantiska Europa. På motsatta sidan av diagrammet finns Tunisien, Jordanien och Ghana.

– Det är svårt att förstå andra religioner om man inte förstår det religiösa tänkandet, säger Marcus Nilsson.