Enligt den preliminära statistiken från Transportstyrelsen miste 254 personer livet i vägtrafiken i Sverige under 2017. Det är 16 färre omkomna jämfört med 2016. Kurvan pekar åt rätt håll – det är nämligen den lägsta dödssiffran efter andra världskriget.

I Västra Götalands län sjönk dödstalet i vägtrafiken drastiskt förra året. 40 personer omkom i länet att jämföra med 50 personer som miste livet under 2016. Dödstalet har bara varit lägre vid två tillfällen de senaste elva åren i länet, 2010 då 35 personer omkom och 2013, då 38 personer omkom.

Av de som omkom i vägtrafiken i landet under 2017 var 148 antingen förare eller passagerare i en personbil. 38 var motorcyklister, 24 var cyklister och 36 var gående som blev påkörda av motorfordon.

Män drabbas oftare

Annons

Bland cyklister och påkörda gående var mer än hälften av dödsoffren över 65 år.

— Äldre personer är skörare. Det krävs mindre krockvåld för att de ska få allvarliga skador. Man kan bli påkörd av en backande bil i låg hastighet på en parkeringsplats, men ramla och slå sig illa, säger Ryo Yamazaki, statistiker på Transportstyrelsen, till TT.

Män drabbas i mycket högre grad av dödsolyckor i trafiken jämfört med kvinnor. Förra året omkom 196 män och 58 kvinnor i landet. I båda könskategorierna minskade dödstalet i vägtrafiken under 2017 jämfört med året innan.

Färre dödsfall i spårtrafik

Antalet döda i spårtrafik och sjötrafik sjönk också förra året. I bantrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg omkom 79 personer förra året, vilket är tio färre än under 2016. 71 av dem som dödades befann sig olovligt i spårområdet. De flesta av dessa händelser var troligen självmord, enligt Transportstyrelsen.

21 personer omkom i olyckor med fritidsbåtar under 2017. Det är en minskning med sju personer jämfört med 2016. Alla utom en av de omkomna i fjol var män. Alla båtolyckor med dödlig utgång skedde utan någon krock med andra fartyg, föremål eller land.

I flygtrafiken omkom fyra personer förra året. Det handlar om olyckor inom skärmflygning eller flyg med ultralätta luftfarkoster.