Vi ger vårt stora gillande till den föreslagna satsningen. Vi har en offentlig och privat sektor i vårt samhällssystem och ingen kan vara utan den andre, då är det viktigt att man kan samverka för att få full effekt i satsningar för att göra vår stad attraktiv. Planerna för Billingen är ett mycket gott exempel på hur privata och offentliga medel i symbios gör att 2 + 2 blir 5.

Skövde kommuns mål och ambition är att skapa nationell kännedom och lokal stolthet! Utifrån detta är satsningen en ”bull’s eye”.

Kommunen visar här vägen för hur vi kan utveckla de tillgångar vi har i Skövde. Billingen 2.0 kommer att bli en vitamininjektion i Skövdes besöksnäring som gagnar hela staden. Skövdeborna får än mer glädje av sitt älskade berg med utökade fritidsmöjligheter, samtidigt som satsningarna leder till fler besökare. Varje besökare spenderar i snitt ca 1 500 kr per dag på boende, mat, shopping och så vidare.

Billingen är redan idag en av de starkaste varumärkesmotorerna för Skövde och en utveckling av området stärker Skövdes attraktivitet ytterligare. Så att fler vill leva, bo och verka här.

Därför ger vi vårt tydliga stöd för ett förverkligande!

Näringslivsforum Skövde

Styrelsen