Miljösamverkan östra Skaraborg startade i höstas en kampanj för radonmätning i privatbostäder. Sedan den 1 oktober 2017 och fram till den 28 februari 2018 kan villaägare i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro beställa dosor til ett rabatterat pris för att mäta radon. Det skriver Miljösamverkan östra Skaraborg i ett pressmeddelande.

Annons

En mätning pågår i två till tre månader och ska göras vintertid under den så kallade eldningssäsongen.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft. Om halten överstiger 200 Bq/m3 så betraktas det som en olägenhet för människors hälsa. Ett av Sveriges miljömål är att radonhalten i bostäder ska vara högst 200 Bq/m3 senast år 2020.

Under 2018 väntas ett nytt stöd för radonsanering införas

Skulle det visa sig att man har en hög radonhalt i sin bostad som behöver åtgärdas så finns det nu ett ljus i tunneln. Statens budgetproposition för 2018 innehåller ett förslag om nytt bidrag för radonsanering av bostäder. Regeringen håller för närvarande på att ta fram regler för det nya radonbidraget som förväntas införas under 2018. Det finns alltså inte någon information ännu om när det går att börja söka bidraget och hur en ansökan ska gå till. En god start är att mäta radonhalten i sin bostad, så att man vet om man behöver sanera eller inte.