— Finland har haft det och det har visat sig att en del personer som förlorat körkortet har skaffat sig mopeder istället och det innebär en större risk, fortsätter han.

Han pekar också på att det finns statistik som visar att äldre trafikanter inte alls är inblandade i fler trafikolyckor än andra. Det har faktiskt visat sig att äldre bilister följer trafikreglerna bättre än yngre. De är inte mer farliga för andra trafikanter än vad de yngre är, snarare tvärtom. Däremot är de i högre grad farliga för sig själva. Äldre är överrepresenterade när det gäller trafikolyckor, men då är det oftast de själva som har skadats.

— Sedan är det väl så att det har blivit svårare i trafiken, det kan ju vara så att i mer komplicerade situationer kan äldre ha svårare att orientera sig och komma rätt. Det är nog många äldre som avstår från att köra i storstäder om man inte är välbekant med trafikmiljön, säger Hans-Erik Lundkvist.

Han påpekar också att de äldre som har konstaterade sjukdomar går på regelbundna kontroller hos läkare ändå.

SPF försiktigt positiva

SPF Seniorerna har på central nivå uttalat sig positivt om obligatoriska läkarundersökningar för äldre bilförare över 80 år.

— Det här är en väldigt svår sak. Äldre idag är ett så vitt begrepp. Dagens 70-åringar är som gårdagens 50-åringar, säger Ruby Lindström, distriktsordförande i SPF Seniorerna Skaraborg.

Hon tycker att det kanske vore lämpligt med en hälsokontroll av körkortsinnehavare, från en viss ålder och uppåt.

— Sedan får man också hoppas att man själv slutar köra bil när man känner att det inte känns säkert. Annars är det oftast anhöriga som griper in. Men visst finns det alltid människor som fortsätter köra bil fast de inte borde.

Yngre mer olycksbenägna

Hon påpekar, precis som Hans-Erik Lundkvist i PRO, att yngre bilförare är inblandade i fler olyckor än äldre.

— Vi vet vilka det är som står för det flesta olyckorna och det är inte de äldre, säger Ruby Lindström.

Både hon och Hans-Erik Lundkvist är bosatta på landet i Skaraborg och är, liksom många äldre, beroende av bilen.

— Bilen ger frihet att kunna åka vart man vill och göra vad man vill. Kollektivtrafiken fungerar dåligt på landsbygden, säger Hans-Erik Lundkvist.

Han tror, precis som Ruby Lindström, att de flesta äldre bilister känner av när de bör sluta att köra bil.

— Jag har varit yrkesförare tidigare men avsagt mig de högre behörigheterna. Jag tycker inte att man ska ge sig ut i trafiken med tunga bilar och bussar när man är äldre. Jag börjar närma mig 80, säger Hans-Erik Lundkvist.