Följande har varit anställda inom Skövde kommun i 25 år och tilldelades minnesgåva:

Sektor barn och utbildning

Annons

Susanne Junehagen Sand, Elisabet Mannesson, Ingela Karlsson, Maria Bergqvist, Anette Johansson, Ann-Sofie Johansson, Nadia Yuksel, Ulrika Lidén, Catherine Bender, Anita Eriksson, Malin Lövberg, Tina Olavison, Fredrikh Larsson, Marie-Louise Arnholm, Ann-Charlotte Rossing, Maria Wirsenius, Lars Algefors, Per-Eric Larsén, Pär Tranberg, Helene Haage, Gert Thorold, Cathrine Andersson Mäkinen, Maria Vernblad, Inger OIsson Moberg.

Sektor vård och omsorg

Elisabet Ekman, Kristina Åberg, Marie Widelund, Ann-Charlott Johansson, Annika Lundberg, Marie-Louise Larsson, Sylvia Johansson, Anita Pettersson, Per Granath, Kristina Pettersson, Pia Jonsson, Susanne Westerberg, Ingrid Lennartsson, Annika Thool, Annelie Hernefur, Anita Starck, Susanne Hermansson, Inger Wase, Peter Lagerin, Eva Ceyhan, Eva Broo, Berith Carmbrant, Ann-Christine Nord, Eva Hagfjäll, Gunilla Jakobsson.

Sektor service,

Sektor socialtjänst,

Sektor medborgare och samhällsutveckling,

Sektor samhällsbyggnad

Benny Johansson, Sofia Andersson, Monicka Westher, Inger Carlsson, Anna Gullstrand, Susanne Rehmonen, Jan Johansson