Förarbetet inför byggandet av den nya crossbanan har pågått en tid. Inledningsvis avverkades skogen, därefter har Skanska påbörjat arbetet med att markbereda ytan.

Läs mer: Nu byggs ny crossbana

Parallellt med det praktiska arbetet har den formella processen pågått. Nu har den landat i att byggnadsnämnden beviljat bygglovet för banan vid sitt senaste sammanträde.

– Vi visste tidigt att det fanns förutsättningar för ett bygglov, nu är det formella underlaget klart så att vi kan gå vidare. Det är väldigt välkommet och bra jobbat av flera av kommunens instanser att få ihop det på ett bra sätt, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar (M).

– De åtgärder som redan har gjorts är formellt sett inte lovpliktiga, men det är inget anmärkningsvärt och ovanligt att man gör på det här viset, tillägger han.

Ett problem man jobbat med och försökt eliminera så mycket som möjligt är ljudnivån runt banan.

Annons

– Buller är alltid ett problem när det gäller motorsport, men man har tittat noga på det under planeringen. Bland annat har man gjort mätningar utifrån högsta tänkbara ljudnivå, med en internationell tävling som måttstock, säger Hammar.

– Mätningarna har visat att det blir en något förhöjd ljudnivå under en kortare tider för några berörda fastigheter öster och väster om banan. Därför ska det byggas vallar som ska få ner nivån så mycket det går.

Hammar konstaterar vidare att frågan om ljudnivåer har varit uppe för godkännande hos Miljösamverkan östra Skaraborg, som i sin tur gett klartecken.

– Med all den hänsyn som är tagen så kommer de aktuella fastigheterna inte att beröras i någon stor utsträckning. Men det är en oro som finns och vi tar den på allvar och försöker se till att påverkan blir så liten som möjligt, säger Hammar.

Efter att bygglovet nu godkänts finns möjlighet att överklaga det till dess det vinner laga kraft om några veckor. Hammar känner sig dock säker på att kommunen skulle vinna ärendet om det sker gå dithän med tanke på alla hänsyn som tagits och ser positivt på att den nya anläggningen blir verklighet.

– Det är en samhällsnytta att behålla utbildningen i Skaraborg och få den till Skövde. Det ger en attraktivitet till kommunen att ha utbildningen här.

– På sikt kan det här även bli ett bra motorsportcentra med flera motorsporter samlade på ett ställe. Det är en spännande utveckling, säger Magnus Hammar.