Skaraborgs läkarförening har anmält Skaraborgs sjukhus till Arbetsmiljöverket för att läkare har fått göra för mycket övertidstimmar och detta utan närmare motivering i flera fall.

Enligt arbetsmiljöverket fanns det skäl att misstänka brott mot arbetstidslagen just eftersom det saknades motivering till övertiden för flera av läkarna. Därför anmälde arbetsmiljöverket frågan till Åklagarmyndigheten, som i sin tur överlämnade förundersökningen till polisen (eftersom straffvärdet inte motiverade att åklagare skulle hantera ärendet).

I juni förra året lade polisen ner förundersökningen. Skälet var att preskriptionstiden, som för arbetsmiljöbrott är enbart två år för brott av normalgraden, gått ut.

Övertiden det hela handlar om gjordes under år 2012, anmälan gjordes 2014 och polisen fick ärendet i början av 2015. Redan då hade alltså preskriptionstiden gått ut.

Annons

Arbetsmiljöverket har ett år efter att polisen lagt ner förundersökningen inte fått någon skriftligt meddelande om detta och Skaraborgs läkarförening har inte heller nåtts av beskedet innan tidningen tar kontakt.

— Det viktigaste är att arbetsmiljöverket kommer med ett slutgiltigt svar i denna fråga. Det väntar vi på också. Arbetsmiljöverket har att ta ställning till om de ska utdöma sanktionsavgift eller inte. Vi vill att arbetsgivaren ska ta till sig detta och inte bara försöka lösa det genom att skriva avtal om längre begränsningsperioder, säger Lars Olén i Skaraborgs läkarförening.

Begränsningsperioden är för närvarande en månad och den innebär att om en läkare tar ut ledighet inom en månad efter att ha gjort övertid kvittas ledigheten mot övertiden. Arbetsgivaren vill enligt Lars Olén förlänga begränsningsperioden till tre eller fyra månader.

Han anser att det vore bättre om övertiden istället kostade mer för arbetsgivaren, så att man motiverades att begränsa den.

Läkare arbetar fortsatt mycket övertid på Skaraborgs sjukhus enligt Lars Olén.

— Det har knappast blivit bättre sedas dess. Det är mer eller mindre katastrof på sjukhuset. Det handlar en hel del om bristen på sjuksköterskor men även på läkarsidan är det tunt, säger Lars Olén.