De fick väja när han kom över på fel sida av vägen med ena hjulparet och nu dömdes föraren för brott mot trafikförordningen vid tingsrätten.

Själv har han hela tiden förnekat brott, men rätten valde att tro på de två mötande poliserna och därmed blev det böter på 3 000 kronor. Åklagaren hade dessutom två starka vittnen genom de två poliserna som hela tiden hävdade att den lediga polisen under omkörningen kommit över på fel körbarna och de hade undvikit en kollision genom att väja.