— Det har spritt sig en uppfattning inom polisen om att man bara är skyldig att informera. Men enligt EU:s brottsofferdirektiv ska man vara skyldig att hänvisa brottsoffer, säger Sven-Erik Alhem, ordförande för Brottsofferjouren.

I svensk lagstiftning står det att polisen bara är skyldig att informera. Men det är direktiven från EU som gäller. Sven-Erik Alhem tror att en av anledningarna är den omorganisation som genomfördes 2015 när 21 polismyndigheter centraliserades till en. Jämfört med 2014 hänvisades 17 procent färre till Brottsofferjouren under 2016. I hela riket var det en minskning med 39 procent.

— Polisen har också varit upptagna med en mängd andra uppgifter, som gängskjutningar och gränskontroller. Men det är också nya personer som blivit brottsoffers kontaktpersoner. Det kan vara förklaringen och som det ser ut är det för svag lagstiftning.

Rädda att uttala sig

Brottsofferjouren har varit optimistiska för att de skulle ske en förbättring efter att ha haft återkommande kontakt med rikspolischefen. Nu har deras krav på en lagändring också fått gehör hos samtliga riksdagspartier.

Annons

— Rättssäkerheten ökar om man som brottsoffer får någon att prata med som man kan lita på. Vi har ett läge nu där många är rädda för att uttala sig, både vittnen och brottsoffer.

Helena Trolläng, polisområdeschef i Skaraborg, tror ockå att det finns en utvecklingspotential på det här området.

— Jag har ingen statistik för Skaraborg, men vi talar om det och påminner dem som hanterar anmälningar och utredningar, förklarar Trolläng.

Hon konstaterar också att det handlar om ideellt arbete.

– Jag är medveten om att de gör ett fantastiskt arbete, det märkte jag inte minst i min tidigare roll som åklagare. De mötte och tog om hand brottsoffer innan en rättegång och i vissa fall var det avgörande, menar Trolläng.

Men eftersom det handlar om en ideell organisation har det också på vissa håll funnits kvalitetsskillnader och det kan ha påverkat.

Hur ser du på en eventuell lagändring?

— Jag har egentligen ingen åsikt. Men om man vänder sig till lagstiftarna måste också verksamheten kvalitetssäkras och det ska i så fall finnas ett antal punkter. Men klart är att de redan nu gör ett stort och bra arbete, konstaterar polisområdeschefen.