Fängelset mycket för tidaholmarna. anstalten utgör en av kommunens största arbetsplatser - en arbetsplats som i våras fick en ny chef. Han heter Mikael Wallin, Habobördig och bor i Skövde och har ett mångårigt förflutet inom polisväsendet.

Ville testa nytt

Fakta: Mikael Wallin

Ålder: 48 år.

Familj: Fru och två barn.

Bor: I Skövde men kommer från Habo.

Utbildning: Polishö..

Fakta: Mikael Wallin

Ålder: 48 år.

Familj: Fru och två barn.

Bor: I Skövde men kommer från Habo.

Utbildning: Polishögskolan samt olika fristående kurser och ledarskapsutbildningar.

Intressen: Familj, vänner och motionsidrott. Cyklar både mountainbike och på landsväg.

Aktuell som: Chef på Tidaholmsanstalten.

Mikael gjorde sin första dag som anstaltschef den 14 mars i år. Han efterträdde då Camilla Aamoth som hade varit tillförordnad chef efter Sanela Ovcina.

— Jag befinner mig mer eller mindre mitt i både livet och arbetslivet. Under de sista åren har jag känt att det skulle vara intressant och utmanande att arbeta med någonting nytt, berättar Mikael, som efter många år i samma bransch lämnade polisväsendet bakom sig.

— Jag började på Polishögskolan 1992 och har efter examen jobbat inom polisen med många olika uppdrag. De sista tio åren har jag haft olika chefsbefattningar, senast inom underrättelseverksamheten i Skaraborg. Men jag har också nyligen arbetat utomlands som strategisk rådgivare till polisledningen och inrikesministeriet i Afghanistan. Under hela 2015 var jag därför stationerad i Kabul.

Han beskriver sin nya arbetsplats som spännande och inspirerande.

— Jag trivs jättebra och har fått ett varmt mottagande. Jag visste att det skulle bli en stor utmaning, men det var precis det jag eftersökte. Flera saker känner jag igen från mina tidigare jobb då båda myndigheterna styrs likvärdigt, men det är också mycket som är nytt. En anstalt är verkligen som ett samhälle i miniatyr, och därför är det många nya områden att sätta sig in i.

Helhetsansvar

Som chef har Mikael ett helhetsansvar för verksamheten. Hans uppgift är bland annat att leda och fördela arbetet på fängelset, men också att skapa förutsättningar för att utveckla alla medarbetare och verksamheten. Till sin hjälp har han en ledningsgrupp med nio kriminalvårdsinspektörer som ansvarar för olika delar av verksamheten.

I uppdraget som anstaltschef ingår också att sköta samverkan med andra myndigheter, kommuner, företag och alla som på något sätt berörs av anstaltens verksamhet.

— Som chef måste man tycka om att ha ansvaret i både med- och motvind, konstaterar Mikael, som inte är sen med att lyfta fram sin personal. Han talar samtidigt varmt om något han kallar för Tidaholmsandan.

Vad innebär Tidaholmsandan?

— Jag känner att det handlar om ett unikt förhållningssätt och schysst bemötande. Här är man väldigt jordnära i sitt sätt att vara, både mot klienter och kollegor. Det finns också en påtaglig stolthet i att jobba inom Kriminalvården och när något händer ställer man alltid upp för varandra.

Många yrkesgrupper

På anstalten jobbar idag 200 tillsvidareanställda och uppemot 40 timvikarier. Antalet yrkesgrupper är fler än vad som går att räkna på två händer. Majoriteten av de anställda arbetar som kriminalvårdare.

Annons

— Här finns allt från läkare och lärare till vaktmästare och präster. Det är en mycket dynamisk arbetsplats.

Kriminalvårdens huvudsakliga uppgift är att öka människors trygghet genom verkställande av utdömda straff och samtidigt förebygga att de intagna återfaller i brottslighet. I den dagliga verksamheten arbetar man med att göra klienterna mindre återfallsbenägna på en rad olika sätt; bland annat genom motiverande samtal, behandlingsprogram, sysselsättning och studier.

Detta humana arbetssätt visar på goda resultat.

— Svensk kriminalvård ligger i absolut framkant när det kommer till statistik för återfall till kriminalvård. Det visar att vårt sätt att jobba med våra klienter fungerar väldigt väl. Idag återkommer cirka 30 procent av klienterna till kriminalvård. För 15 år sedan låg siffran på 40 procent.

Nya satsningar

Kriminalvården verkar med andra ord vara på rätt spår - och för att göra verksamheten än bättre rustad för framtiden är nya satsningar på gång. Den innefattar bland annat en utveckling av Tidaholmsanstalten som en av landets anstalter i klass 1, den högsta säkerhetsklassen.

Kriminalvårdens generaldirektör, Nils Öberg, berättade om framtidsplanerna i ett pressmeddelande i somras.

— Just nu befinner vi oss i en förberedande fas där vi tillsammans med huvudkontoret håller på att arbeta fram en målbild och projektdirektiv som vi sedan ska jobba efter.

Vad innebär det att Tidaholm prioriteras i framtidens anstaltssystem?

— Rent krasst innebär det att fängelset kommer att finnas kvar under en lång tid framöver och att säkerhetsklassen kommer att vara den högsta. Det kommer också att innebära att anstalten byggs om för att kunna svara upp mot en högre beläggning än idag.

200 platser

Idag rymmer anstalten 146 platser för klienter. I projekteringen talar man om en framtida kapacitet om cirka 200 platser.

— Det är en preliminär siffra, men visst blir det en ökning.

Huruvida expansionen kommer att ske inom murarna eller om man blir tvungen att bredda området är i dagsläget oklart. Klart är i alla fall att anstalten kommer att byggas ut.

Finns det någon tidsplan?

— Det är nog rimligt att tro att vi har gått en bra bit in i 2018 när det första spadtaget tas. Det här är en långsiktig process som måste få ta tid.

Mikael berättar att beskedet om att satsa på Tidaholmsanstalten betyder mycket för de anställda.

— När vi fick reda på planerna var det väldigt påtagligt här på arbetsplatsen hur mycket det betyder och hur kul personalen tycker att det är. Många medarbetare upplever att vi har fått ett kvitto på att det vi gör är bra. Beslutet att satsa på Tidaholm väcker positiva förhoppningar och framtidstro.