Området som berörs av den nya detaljplanen ligger mellan Eneborgsvägen i norr och Aftonpromenaden i söder, medan Västerleden ansluter mitt i området. Hittills har marken varit planlagd för park eller plantering samt natur, område för allmänt ändamål, samt barnstuga.

Enligt den nya planen ska det skapas sex villatomter i den södra delen som löper längs med Aftonpromenaden, medan tre villor ska kunna byggas i förlängningen av Västerleden i den centrala delen av området. Ytterligare en villatomt tillkommer vid Eneborgsvägen i den norra delen och där skapas det även plats för ett gruppboende.

Marken som ligger mellan de olika tomtgrupperna kommer även fortsättningsvis att bestå av så kallad tätortsnära natur som alltså lämnas orörd i det här skedet.

– Det här känns riktigt bra. Nu går vi från ord till handling, inte minst utifrån vad Alliansen sa i valrörelsen om att vi även ska satsa på ytterområdena under den kommande mandatperioden, säger kommunstyrelsens vice ordförande Ulrica Johansson (C).

– Tidigare har vi gett plats för nybyggnation i såväl Stöpen som Timmersdala men nu ger vi även uppdraget att upprätta en ny detaljplan för en del av Värsås, som ger möjlighet till tio villor och ett gruppboende.

Ulrica Johansson påpekar vidare att det finns en efterfrågan från allmänheten på tomter i Värsås, vilket bidragit till att man nu fattar det här beslutet.

Annons

– Vi har blivit uppringda av medborgare i ytterområdena och då inte minst i Värsås om att man vill bygga där. Det är en anledning till att den här detaljplanen ska upprättas. Vi är medborgarföreträdare och lyssnar på vad som efterfrågas, säger Ulrica Johansson.

Kommunstyrelsens ordförande Katrina Jonsson (M) bekräftar att det finns en efterfrågan, men påpekar samtidigt att det återstår att se vad det blir i praktiken.

– Men nu blir det ett antal nya villatomter i Värsås, vilket är en förutsättning för att det ska gå att bygga, säger Katarina Jonsson.

Förslaget om att upprätta den nya detaljplanen fick klartecken i kommunstyrelsens arbetsutskott och ska nu behandlas slutgiltigt i kommunstyrelsen.