Närboende har under flera tillfällen i 2017 klagat på höga ljudnivåer från musiken på nattklubben. Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, har vid upprepade tillfällen bett företaget mäta ljudnivåerna och redovisa dem men har än så länge inte gjort det enligt de anvisningar som myndigheten har gett, som att det ska utföras av en erfaren fackman.

Bland annat efterlyser MÖS en så kallad fasadmätning för att få en så verklig bild av ljudnivåerna som möjligt ur närboendes perspektiv.

Nu kräver MÖS att företaget ska mäta ljudnivån enligt de anvisningar som getts och att det ska redovisas till myndigheten i januari. Om inte hotar ett vite på 25 000 kronor.

Ett annat krav, som också kopplas till ett vite på 25 000 kronor, är att mäta ljudnivåerna vid nästa års första livespelning som också ska redovisas senaste 14 dagar efteråt. Sker ingen livespelning faller också kravet,

Tommie Pettersson är en av delägarna i FDMP Club Sweden som driver Plateaux och han hävdar att de har blivit anmälda trots att restaurangen och nattklubben inte ens haft öppet.

– Så de höga ljudnivåerna kommer inte från oss, säger Tommie Pettersson som i övrigt inte vill kommentera ärendet.