Under fyra veckor gjorde Miljönämnden Östra Skaraborg ett flertal oanmälda livsmedelskontroller av 91 skolkök, restauranger och pizzerior. Det har nu resulterat i en projektrapport.

"Vi kontrollerade att verksamheterna har fungerande rutiner för hantering, förvaring och transport av livsmedel samt att rutiner för temperaturkontroll vid varmhållning, kyl-och frysförvaring fungerar. Vi undersökte även att rutiner för information till kunder samt förvaring och hantering av avfall fungerar."

Det mesta visade sig vara bra, men det fanns också sådant som fick inspektörerna att häpna.

"På några pizzerior upptäckte vi att utrustning som används till att blanda såser med inte var anpassade till livsmedel. Personalen använde borrmaskiner med blandarstavar avsedda för fix och cement för att blanda sås."

De flesta restaurangers och pizzeriors rutiner för information till kunderna fungerar bra. Alla informerar sina kunder för allergener i maten och på de flesta vilseleds inte konsumenten genom det sätt livsmedlen presenteras. Några restauranger hade tappat bort sina allergiskyltar, men ordnade nya efter våra påpekanden. På några restauranger/pizzerior såg vi att menyn inte stämmer med vad som köps in. Restaurangerna angav Parmesan på sin meny, men köpte in Grana Padano.

Nio anläggningar har förelagts att åtgärda brister.

Man har konstaterat att kontrollerna gett resultat.

"Det har lett till att flera verksamheter som hade olämplig utrustning för livsmedelshantering bytte ut sin utrustning. "

Alla skolor som kontrollerades har bra rutiner för att informera om vem som ska ha de olika typerna av specialkost.