Händelsen inträffade den 13 februari vid sextiden på morgonen och anmäldes i förra veckan. Enligt anmälan var patienten som gick ut, inte klädd för vädret och har på grund av en kognitiv nedsättning dörrlarm. Personen ifråga bor i ett vanligt boende.

Enligt anmälan till IVO, Inspektionen för vård- och omsorg, var hemtjänstpersonal på plats först efter cirka en timme.

Brukaren fick åka till sjukhus och var under observation i något dygn.

Arbetsgivaren har haft samtal med berörd personal kring bland annat prioritetsordning vid dörrlarm.

Det är anmält till IVO som ett allvarligt missförhållande.