Trots det plötsliga och kraftiga regnet verkar det i nuläget inte ha krävts några åtgärder.

– Vi har inte fått in några larm alls, säger Räddningstjänstens inre befäl Roland Johansson.

Det går inte heller att uppskatta var eventuella översvämningar kan komma att ske vid den här typen av väder, utan det är något som Räddningstjänsten får hantera som det kommer.

– Det är omöjligt att gissa sig till, konstaterar Johansson.

Ibland kan det röra sig om till exempel lokala översvämningar i villakällare, men ofta är det Pentaporten som drabbas hårt. Dagens skyfall var inget undantag, och vattnet stod högt i vägundergången. För den som behövde ta sig till andra sidan var det enda alternativet att hitta en annan färdväg.