De senaste tre åren har närmare ett kilo av tungmetallen kadmium släppts ut i Skövdes avloppsnät.

Fakta: Kadmium

Kadmium är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden. Under 70-talet var det vanligt..

Fakta: Kadmium

Kadmium är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden. Under 70-talet var det vanligt förekommande vid bland annat galvanisering av stål, i dag är användningen reglerad men förekommer i batterier och som färgpigment i konstnärsfärger. Det kan också finnas i importerade elektronikprodukter samt i konstgödsel och gammal plast.

Kadmium sprids via luft framför allt genom förbränning av fossila bränslen.

Kadmium är giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter. Hos människor stannar det kvar i kroppen under lång tid. Det lagras det i njurarna, som kan skadas. Risk för benskörhet och frakturer finns också och det kan vara cancerframkallande.

Källa: Naturvårdsverket

— Det brukar börja nu, i mitten av juli. Under tre-fyra veckor får vi in det som normalt är en hel årsmängd av kadmium, berättar Sven-Eric Stenermark.

Han är bekymrad över utsläppen. Reningsverket kan inte få bort ämnet, som riskerar att komma ut i naturen.

— Det finns två kretslopp som det kan hamna i. Dels följer det med vattnet ut till bäckar, åar och sjöar för att sedan dyka upp i vårt dricksvatten och dels stannar det i slammet som brukar spridas på åkrarna.

För att inte slam med höga halter av tungmetall ska hamna i naturen finns emellertid strikta regler och det tas alltid prover på slammet innan det får användas som gödning. Visar det på höga nivåer av kadmium måste slammet i stället deponeras i långtidsförvaring. Det är inte bra eftersom det kväve och fosfor som slammet innehåller inte kommer tillbaka till kretsloppet. Fosfor är en ändlig resurs.

Annons

Platsar inte i toan

Stopp! Inte tänker du slänga hårtussar, tops eller bomullsrondeller i toaletten? Där hör bara..

Platsar inte i toan

Stopp! Inte tänker du slänga hårtussar, tops eller bomullsrondeller i toaletten? Där hör bara kiss, baja och toapapper hemma, ingenting annat.

Ändå fastnar en mängd konstiga saker i gallren på reningsverket i Skövde. Saker som personalen på reningsverket får rensa bort för hand. Eller vad sägs om slipmaskinspapper, underkläder och kattsand? Precis som fett och olja kan det orsaka stopp i rören.

Inte heller kemikalier, mediciner, cigarettfimpar eller hushållspapper hör hemma där.

— Deponin kan kosta oss uppåt en halv miljon kronor extra i månaden. Det kan i förlängningen innebära att man tvingas höja VA-avgiften, tillägger Sven-Eric Stenermark.

Han och kollegorna på Skövde vatten och avlopp har sina misstankar om varifrån kadmiumet kommer. Ämnet förekommer bland annat i konstnärsfärger och i förbränningsmaterial. En idé är att det kan kopplas till någon form av underhåll.

— Det skulle kunna vara ett företag som städar varje sommar och har personal som inte vet att det kan vara farligt att tömma ut i avloppet, tror Sven-Eric Stenermark.

Nu försöker Skövde vatten och avlopp spåra utsläppen. Mätare har satts ut i ett antal brunnar innan rören kommer fram till reningsverket. Sedan återstår det att se om det är avloppsvatten från Skövde stad eller från någon av de mindre tätorterna Skultorp, Igelstorp/Värsås, Stöpen eller Väring som är skyldiga.

På onsdagen byttes de första mätarna ut. De ska nu analyseras på laboratorium för att se om kadmiumhalten har ökat precis som i fjol.

— Vi berättade om det här i pressen i våras, så nu hoppas vi att det inte blir något i år, säger Sven-Eric Stenermark.

Han är förvånad över folks bristande omdöme. Nyligen hittade personal från kommunen färg i en avloppsbrunn i stan och i reningsverkets galler fastnar ofta en massa konstiga prylar. Prover på vattnet visar på förekomst av olika kemikalier, som lim och lacknafta.

— Hur tänker man? Har man ändå bestämt sig för att inte lämna sina produkter på återvinningsstationen så kan man lika gärna hälla det i vattendraget direkt, eftersom det ändå inte kan tas om hand i ledningsnätet eller på reningsverket, säger Sven-Eric Stenermark.