Västra stambanan är i skriande behov av utbyggnad menar medlemmarna i Västra stambanegruppen, där Leif Walterum är ordförande. Banans flaskhals är också lätt att definiera. Sträckan mellan Göteborg och Alingsås är ett riktigt sorgebarn.

Fakta: Västra stambanegruppen

Västra stambanegruppen bildades 1999 av de västsvenska kommunerna längs Västra stambanan infö..

Fakta: Västra stambanegruppen

Västra stambanegruppen bildades 1999 av de västsvenska kommunerna längs Västra stambanan inför bildandet av Västra götalandsregionen. Sedan dess har arbetet pågått mer eller mindre intensivt. Ett tidigare förslag på utbyggnad av spåren från Göteborg stoppades av Lerums kommun, vilket tillfälligt lade sordi på processen. Arbetet kom dock igång igen och gruppen har nu utökats med medlemmar från hela Västra stambanans sträckning. I gruppen ingår också representanter från Västsvenska handelskammaren och Handelskammaren i Mälardalen.

– En åtgärdsstudie är gjord som visar att trafiktaket är nått på den delen. I högtrafik går det som mest 24 tåg per timme. Då finns det inga stora marginaler för störningar och den svagaste länken sätter också hastigheten, säger Walterum.

Snitthastigheten på sträckan har mätts upp till 60 kilometer i timmen, vilket påverkar restiderna negativt.

– Det betyder att vår arbetsmarknadsregion inte krympt med tiden. Istället har restiden Skövde-Göteborg ökat ganska rejält den senaste 4-5 åren, konstaterar Walterum.

Renovering pågår

För närvarande pågår renoveringsåtgärder i form av rälsbyten och byten av kontaktledningar för att förbättra kvaliteten på banan. Dessutom ska ett antal omkörningsspår anläggas längs med de ordinarie spåren, vilket gör att man kan få ut fler tåg på banan.

Annons

På ett antal stationer ska även perrongerna förlängas så man kan köra med längre tågsätt än vad som sker nu, vilket ger plats för fler passagerare. De planerade åtgärderna är budgeterade till 1,7 miljarder och arbetet pågår i olika etapper.

Men Västra stambanegruppen vill komma åt själva grundproblemet och förespråkar ett helt nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Man har jobbat med förslaget i några år och hoppas nu att projektet tas med i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029, som antas nästa vår.

Även Västra Götalandsregionen, Trafikverket Väst, Göteborgs hamn och Västsvenska handelskammaren har samma ståndpunkt, vilket ger Walterum hopp.

– Jag har goda förhoppningar om att det blir så. Det skulle i så fall innebära att projektet kan vara klart 2029 eller lite tidigare.

– Inget är dock klart ännu, men det positiva är ändå att alla talar samma språk. Det är ett resultat av det arbete vi gjort i Västra stambanegruppen, då vi lyckats ena Alingsås, Lerum och Partille om en gemensam sträckning.

Götalandsbanan

Ett annat projekt som också utreds är en framtida Götalandsbana och den pågående Sverigeförhandlingen. Innan jul kom nya direktiv från regeringen om att den bortre tidsgränsen var borttagen. Dessutom sas det att höghastighetsbanorna ska rymmas inom den totala ramen för infrastrukturen, vilket betyder att Götalandsbanan ska vägas mot alla andra projekt.

– Det betyder att det inte kommer att bli någon sammanhållet omfattande höghastighetsbanenät på minst 40-50 år, tror Walterum.

Själv vill han inte att projekten ska ställas mot varandra.

– I Västra stambanegruppen har inget emot en utbyggd järnvägsstruktur eller Götalandsbanan i framtiden, men problemen vi har på Västra stambanan finns nu och måste åtgärdas nu och 2017 blir ett väldigt viktigt år.