– Om regeringen gör verklighet av att höja arbetsgivaravgiften skulle Skaraborgs arbetsgivare får betala 522 miljoner kronor, säger Sten Bergheden (M), riksdagsledamot från Skaraborg.

Under måndagen presenterade alliansen sin skuggbudget. De lade ett samlat förslag, istället för att lyfta ut enskilda poster. 350 000 nya jobb till år 2020 och fyra miljarder till skolan nästa år fanns bland löftena. Målet är en procents överskott till 2018.

De skaraborgska riksdagsledamöterna Ulrika Carlsson (C), Annika Eclund (KD), Cecilia Widegren (M) och Sten Bergheden (M), kommenterade budgetförslaget tillsammans med Falköpings oppositionsråd Lena Sjöholm (M) och Dan Hovskär (KD), som har politiska uppdrag i både Falköping och regionen.

Enligt regeringens budgetförslag blir det dyrare att anställa unga, något som alliansen är kritisk till.

Annons

– Bara i Falköping är de som idag gynnas av de sänkta avgifterna 2500 ungdomar, säger Ulrika Carlsson.

– Mycket handlar om skolan. Det hör egentligen ihop med jobben, att man stöttar alla ungdomar så att de också blir tillgängliga på arbetsmarknaden. Vi vill lägga fyra miljarder på utbildningsdelen, säger Ulrika Carlsson, som är utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet i riksdagen.

En annan fråga de skaraborgska allianspolitikerna ville lyfta var E20-satsningen i Skaraborg, där de är oroliga för att Miljöpartiet ska bidra till förseningar eller till att den inte blir av. Ulrika Carlsson drar paralleller till Förbifart Stockholm, som fördröjs, på grund av Miljöpartiets inställning i frågan.

Sten Bergheden kritiserade regeringens förslag på kilometerskatt.

– Det kommer att drabba alla näringar vi har. Man kommer att börja fundera på om man ska ha kvar verksamheten i Skaraborg och Sverige.

Ulrika Carlsson menade även att regeringens förslag på en handelsgödselskatt skulle vara negativ för jordbruksnäringen.

– Den är vi i så fall ensamma om i Europa.

Den 3 december ska riksdagen ta ställning till budgetramarna. Sverigedemokraterna har lagt en egen skuggbudget, men om de väljer att rösta på alliansens förslag snarare än regeringens hamnar regeringen i ett svårt läge. Den kan inte regera utifrån någon annans budget.

– Vi har lagt en separat budget där vi lagt fram det vi tycker är bra, säger Cecilia Widegren.