På Södra Aspelundsvägen vid Värmeverket har trafiken letts om för att komma runt bygget av en cirkulationsplats i korsningen med Energivägen.

– Vi bygger för att möta den ökande trafiken i området. Det är bland annat etableringen av Finnvedens serviceverkstad som kommer att medföra mer trafik, men vi har också en stor mängd fordon till Värmeverket och till XR, säger Per-Ove Andersson, projektledare vid gatukontoret i Skövde.

Just nu leds trafiken på Södra Aspelundsvägen om via Energivägen och Varolavägen.

– Bygget ska vara klart vecka 18 och då kommer trafiken att återgå till det normala.

– Det innebär ju lite störningar i trafiken, men det kommer att bli bra när det är klart, avslutar Per-Ove Andersson.