I dag träffades kommunledningen för att ta ställning till de tre avtalen som ska reglera samarbetet med Billingehus. Resultatet presenterades på en presskonferens efteråt och det är nästan på årsdagen då planerna på satsningarna presenterades. Medverkade gjorde alla partier i alliansen.

Katarina Jonsson inledde pressträffen med att understryka hur viktig den här satsningen är för att trygga välfärden för Skövdeborna,

— Vi ligger i topp när det gäller bostadsbyggandet, vi har skapat Gothia Science park som en plattform för nya företag, på Skövde som handelsstad och på industrisamarbetet Assar, allt för att skapa fler arbetstillfällen. Det kommer inte att räcka. Besöksnäringen är snabbt växande och här kan Skövde och satsningen på Billingen bli en vinnare med nya arbetstillfällen som ger intäkter till välfärden, säger hon.

Från olika håll har det kommit kritik om att Skövde kommun med projektet tar risker med skattebetalarnas pengar.

— I förhandlingarna har vi varit tydliga med att säkerställa Skövdebornas trygghet och ställning.

Främst handlar det som debatterats mest, kommunens köp av Blå hallen, 31 000 kvadratmeter mark och friluftsbadet och det regleras nu i ett aktieöverlåtelseavtal.

I dag ligger de tre delarna i ett eget nybildat aktiebolag som hotellet äger, Skövde Billingen AB, men som, när avtalen är godkända av kommunfullmäktige kommer att överlåtas till Skövde kommun.

— Summan på 45 miljoner kronor i form av en revers förfaller till betalning först när kongresshallen, som hotellet tagit på sig att bygga, står klar om fyra år. Blir det inget bygge står kommunen kvar som ägare till Blå hallen, marken och friluftsbadet utan att betala någon ersättning förutom en halv procent i ränta varje år i fyra år på reversen, förklarar Jonsson.

Samarbetsavtalet reglerar respektive parts åtaganden, vem som gör vad.

Driftavtalet innebär enligt förslaget att hotell Billingehus ansvarar för drift av friluftsbadet, bemanning och inventarier som solstolar och sådant.

— Hotellets gäster får använda badet men allmänhetens tillgång till badet får inte begränsas. Hotellet ska också ordna gratis simskola 2-4 veckor varje sommar, förklarar Katarina Jonsson.

– I och med att kommunen nu återtar badet kan vi göra en efterlängtad upprustning av anläggningen samtidigt som det driftsbidrag First Hotel Billingehus tidigare fått inte längre kommer att betalas ut, säger Ulla-Britt Hagström (L).

– Vi är mycket nöjda med utfallet av förhandlingarna då framför allt betalningsmodellen har förändrats till att bli än mer fördelaktig för kommunen. Avtalen underlättar genomförandet av de planerade satsningar vi vill göra för att nå vår vision om att Billingen ska bli ett av Syd- och Västsveriges mest besökta besöksmål, säger Conny Brännberg (KD).

När parterna bestämde sig för att samarbeta gjordes en avsiktsförklaring som har överklagats till förvaltningsdomstol. De som klagar menar att samröret med en enskild näringsidkare strider mot kommunallagen. Socialdemokraterna anser att kommunen bör vänta med att gå vidare med projektet till domstolen sagt sitt. Den politiska majoriteten anser sig dock ha lagen på sin sida och väljer att gå vidare.

— Vi är trygga i att gå vidare och förvaltningsrätten har inte beslutat om inhibition, att vi inte får fatta några nya beslut förrän ärendet är avgjort, utan gett oss mandat att gå vidare.

Kommunledningen menar att det är en större risk att vänta kanske 2-3 år på rättens utlåtande än att köra på.

— Det ger ett försprång till våra konkurrenter. Det är nu vi måste ta chansen, nu när hotellägaren är beredd att göra investeringarna.

Socialdemokraterna yrkade avslag och har kritiserat majoriteten för att hållit inne med handlingarna men det hävdar Katarina Jonson är lögn.

— Handlingarna skickades ut före jul och vi har inte belagt politikerna med tystnadsplikt efter informationen här om dagen utan bara bett dem vara försiktiga med att sprida den på sociala medier.

Den 27 februari ska avtalen behandlas på ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde för att senare samma dag spikas av kommunfullmäktige.

LÄS MER: Lagligt köpa Blå hallen

LÄS MER: Billingesatsning ger 700 jobb

LÄS MER: Här presenteras satsning på Billingen

LÄS MER: S vill se mer fakta

LÄS MER: SD positiva

LÄS MER: Applåderar planer på berget

LÄS MER: Möte om mångmiljonsatsning

LÄS MER: Avgörande dröjer