Olssons åkeri ska förnya fordonsflottan under året. Nu planerar företaget att köpa in två Volvolastbilar som är utrustade med företagets nyutvecklade gasmotor som körs på flytande gas, istället för de vanliga dieselmotorerna. I första hand är de nya bilarna tänkta att användas för körningar av Volvo GTO:s lastbilsmotorer från Skövde till Göteborg. Totalt räknar man med att bilarna var för sig ska rullar runt 16 500 mil per år.

Inför köpet har Olssons VD Mathias Olsson sökt ett klimatinvesteringsstöd hos Naturvårdsverket, för att delfinansiera köpet. Stödet ges för satsningar som syftar till att långsiktigt minska utsläppen av koldioxid. I ansökan har Olssons sökt ett bidrag på som täcker hälften av den extra kostnad som köpet av två gasdrivna lastbilar ger, jämfört med om man istället hade köpt två konventionella dieselfordon.

– Vi vill minska vår klimatpåverkan så mycket det går och det här känns som en teknik som kommer på allvar. Dessutom har Volvo GTO, som tillverkar motorn och som är en av våra kunder, också bett oss titta på det här alternativet, förklarar Mathias Olsson, vd för Olssons åkeri, bakgrunden till affären.

Satsningen på miljövänliga fordon är för övrigt en mycket medveten strategi från företagets sida, enligt Olsson. Bland annat körs åkeriets samtliga bilar redan på så kallad HVO-diesel, som tillverkas av andra råvaror än den traditionella råoljan.

Annons

– I en tuff bransch gäller det att nischa sig hårt. Kvalitet och miljö är viktiga konkurrensmedel för oss, konstaterar Mathias.

Den nya Volvomotorn körs på flytande gas och kan köras på både biogas och naturgas. Ambitionen från Skövdeföretagets sida är att enbart använda fossilfri biogas. Något som bör fungera med de två första bilarna, då de ska användas enbart för körningar mellan Skövde och Göteborg menar Mathias.

– Just nu finns bara ett fåtal stationer med biogas i hela Sverige, varav en i Göteborg. Eftersom det är dit bilarna ska köra kan vi tanka där och sedan komma fram och tillbaka på en tank, säger Mathias.

Tillgången på bränsle lämnar alltså en del i övrigt att önska. Med den nya motor som Volvo nu lanserar tror dock Mathias att det borde bli ett trendbrott vad det lider.

– Hittills har det varit lite av ett moment 22. När det inte funnits många ställen att tanka på har det varit svårt att köra gasbilar och när det inte funnits många bilar som gått på gas har det inte varit intressant att producera bränslet, men med de här nya lastbilsmotorerna kommer efterfrågan säkert att öka. Och vi vill verkligen köra på biogas, säger Mathias.

Ni har sökt stöd för att finansiera en del av inköpet, innebär det att ni inte köper någon gasdriven bil om ni får avslag på er ansökan?

– Det blir säkert av ändå, men kan vi få hjälp att ta klivet på det här sättet så innebär det att det blir av lite snabbare. Vi har ju ingen aning om vi får stödet eller inte, men nu har gjort ansökan och får hålla tummarna för att vi får det, säger Mathias Olsson.

Läs mer: Ny gasmotor på väg från Volvo