Vittnesmålen om ljudet kom ganska snart in i en strid ström till redaktionens sociala medier. "Som en stor artilleripjäs" beskrev en person. "Det small till precis så det skakade i huset, som en sprängning eller jordbävning" meddelade en läsare på Norrmalmsområdet. "Var en rejäl smäll här uppe (Billingen)! Trodde också att det var Cementa som sprängde!, var kommentaren från en annan person på facebook.

Skövde Nyheter tog omgående kontakt med polisen och räddningstjänsten som i det första skedet inte hade fått in någon information som gav någon förklaring till smällen. Vi kommunicerade också med Försvarsmakten i Skövde och Karlsborg, men inget av regementena sade sig ha haft några övningar på torsdagen med sprängningar som gav en sådan ljudeffekt.

På Cementa uppgav man i sin tur att man hade sprängt under dagen, men att deras laddningar inte gav den ljudnivå som det handlade om i det här fallet.

Annons

Inte heller på Skövde kommun hade man någon vetskap om att det genomfördes sprängningar i anslutning till någon byggarbetsplats i området, som skulle kunna ge det här resultatet.

Vid en kontakt med Institutionen för geovetenskap i Uppsala konstaterar seismologen Björn Lund att man har en notering om en seismisk händelse vid den aktuella tidpunkten. Han avskriver dock att det skulle vara ett jordskalv eller en jordbävning.

– Enligt mätinstrumenten ser vi att det är en ganska ytlig händelse som har inträffat vid Degramossen, strax söder om Våmb uppe på Billingen. Händelsen har gett utslag i sex av våra mätanläggningar, varav den ena ligger så långt som 13 mil bort, säger Björn Lund.

– Eftersom det inte är något skalv som orsakat ljudet så är det därmed någon form av sprängning som är den troliga orsaken, tillägger han.

Lund konstaterar vidare att det finns en felmarginal avseende den exakta platsen för händelsen på runt 1,5 kilometer. Därmed kan explosionen alltså ha inträffat någonstans än just i Degramossen.

Med det sagt är det fortfarande inte bekräftat vad som ligger bakom den explosion som hördes i stora delar av Skövde vid 14.50-tiden. Rent hypotetiskt kan det dock mycket väl vara en privatperson som sprängt på egen mark, då explosionen av allt att döma skett utanför detaljplanelagt område.