På fredagsmorgonen skakade jorden till igen i Falköpingsområdet.

Det skedde vid sextiden.

Det var bara ett par dygn efter skalvet i onsdags, som många i Falköping märkte av.

Jordskalv i området

2018: 14 februari. Klockan 07:57 inträffar ett skalv med magnituden 1,8 i samma område som skalv..

Jordskalv i området

2018: 14 februari. Klockan 07:57 inträffar ett skalv med magnituden 1,8 i samma område som skalvet den 22 januari. Det är ytligt, men hörs tydligt i hela Falköping.

2018: 22 januari. Klockan 14:46 inträffade ett jordskalv med magnitud 2,5 cirka 3 km sydväst om Falköpings järnvägsstation, strax utanför tätorten. Skalvet var relativt grunt, på cirka 3 km djup, och kändes och hördes i Falköping med omnejd.

2007: 1 mars. Jordskalv (magnitud 2) skakade Hornborgasjön mellan Skara och Falköping.

1995: 1 februari. Jordskalv mellan Skara och Skövde i Västergötland. Magnitud: 3,8.

1986: 14 juli. Skövde. Magnitud: mellan 4 och 4,5.

1904: 23 oktober. Kosteröskalvet, eller Oslofjordskalvet, är det största skalvet vi känner till i Sverige i historisk tid med en magnitud på 5.4.

Källa: Snsn.se

Björn Lund på institutionen för geovetenskaper i Uppsala bekräftar skalvet. Men han säger att det är ”väldigt litet” med en magnitud på 1,3.

— Det är lite märkligt, det sker på samma plats som de tidigare, strax nedanför slalombacken i Falköping, säger Björn Lund.

Han säger också att det är ovanligt att folk märker ett så litet skalv.

— Det är litet och ytligt. Marken rör sig bara i en radie av kanske ett par hundra meter från epicentrum.

Annons

Den serie skalv som Falköpingsbor märkt av, det första med magnituden 2,5 den 22 januari, det andra i onsdags förmiddag med magnituden 1,8, och det på fredagsmorgonen, följer mönstret huvudskalv med följande efterskalv, konstaterar Björn Lund.

Vid ett så litet skalv som det på fredagsmorgonen rör sig marken väldigt lite.

— Det handlar om bråkdelar av en centimeter, säger Björn Lund.

Skalvet vid tretiden på eftermiddagen den 22 januari kändes och hördes i hela Falköping med omnejd. Skalvet i onsdags märktes i Falköping.

Björn Lund är ser gärna att observationer av skalvet i fredags morse rapporteras in via Svenska nationella seismiska nätets hemsida snsn.se

— Det är svårt för oss att registrera ett sådant här litet skalv, närmaste mätstation finns tolv kilometer söder om Falköping.

I samma område har Svenska nationella seismiska nätet även registrerat små skalv i januari 2017 och i mars 2014.

Björn Lund har tidigare beskrivit hur det går en spricka söder och norr om Vänern, stråket går förbi Skövde och Falköping. Det är det mest seismiskt aktiva området i södra Sverige. Nu är det bara slumpmässigt att det blir flera skalv på samma ställe under kort tid när plattorna har rört sig lite.