– Jag gick in på Suicide Zeros Facebook-sida och startade en insamling till förmån för organisationen. Den arbetar dels mycket med öppenhet och utbildning kring frågor om självmord, dels förebyggande. Och det menar jag är att börja i helt rätt ände, säger hon och fortsätter:

– Jag hoppades få in tusen kronor men fick ihop fem tusen.

Skövdes tidigare kommunalråd Leif Walterum finns i hennes flöde på Facebook. För fem år sedan valde hans lillasyster, som då var i 40-årsåldern, att göra som Cissi Hagbergs pappa. Och när han såg Cissis initiativ kontaktade han henne.

– Jag hade nyligen blivit utsedd till styrelseledamot i riksstyrelsen för Suicide Zero och ville väl egentligen bara prata med henne, säger han.

Men samtalet ledde längre än så.

– Det kändes att det skulle bli en start till någonting. Men då visste vi inte vad.

I samband med pappans bortgång kom Cissi i kontakt med prästen Joachim Leijon. Han hade då föreslagit henne att ringa sjukhusdiakon Katarina Lindgren. Hon är en av flera som, sedan fem år tillbaka, leder en samtalsgrupp inom sjukhuskyrkan och svenska kyrkan för anhöriga till personer som förlorat närstående.

– Sedan tre år tillbaka har gruppen också arrangerat någon slags manifestation i samband med den årliga internationella suicidpreventiva dagen den 10 september. Bland annat föreläsningar och minnesstunder. Ett 50-tal personer brukar delta, berättar Katarina Lindgren.

Annons

Cissi Hagbergs insamlingsinitiativ ledde nyligen till att de tre knöt kontakt tillsammans med Joachim Leijon och sjukhusprästen Mikael Mattisson. Medborgarskolan, som Cissi arbetar för, är också med i nätverket. Och nu planerar de en gemensam manifestation i och utanför Sankta Helena kyrka den 10 september.

– Det blir en minnesstund och föreläsningar. Vem föreläsaren är kan jag emellertid inte säga ännu, säger Leif.

Fokus kommer ligga på psykisk ohälsa.

– Vi gör ofta kopplingen att självmord är en följd av psykisk ohälsa. Men det är viktigt betona att det kan finnas andra orsaker också. Orsaker som fått livet att rasa och som får människor att inte se någon annan utväg. Svåra livskriser, fortsätter han.

Efter systerns bortgång såg Leif Walterum också, på nära håll, hur "oerhört bristfälligt samhällets stöd är".

– Mina syskonbarn var i tonåren och polisen sade att det skulle komma stöd. Men det kom aldrig. Det löste sig ändå men jag såg med egna ögon att det inte finns några mekanismer som fungerar med automatik.

Arbetet inom organisationen syftar naturligtvis, som namnet antyder, till att antalet personer som väljer att avsluta sitt liv ska minska. Men också att öka öppenheten kring frågor kring självmord.

– Ingen ska behöva skämmas efter ett självmord. Anhöriga står också ofta med frågor som aldrig får svar. Och risken är stor att man som anhörig försöker göra samma sak inom ett år. Det här måste vi alla våga prata om, säger de.

– Ju fler vi är som går ihop, desto mer uppmärksamhet får vi. Det i sin tur gör att fler talar om det och vågar ställa frågan "hur mår du" till anhöriga, vänner och kollegor, säger Walterum.

Cirka 1 500 personer dör i Sverige varje år till följd av självmord. Ungefär 100 000 försöker begå självmord, uppger gruppen.

– Det är hemska siffror. Och de skulle aldrig accepteras om orsaken var en annan, säger Cissi.

Bildtext

Gruppen är öppen för att släppa in fler i samarbetet.

Suicid Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Den..

Suicid Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Den startade 2013 av några få personer som hade personlig erfarenhet av anhörigs självmord, uppger Leif Walterum.

I dag har den flera expertgrupper kopplad till sig, utbildar bland annat företag i frågor kring självmord samt har ett 10-tal anställda.