Tidningen har tidigare berättat om ett par familjer i Tidan som hyr lägenheter på orten och om problemen de upplever med strömavbrott, svikande värmesystem och vatten som bara fungerar ibland.

Och om hur Miljönämnden Östra Skaraborg fick in ett klagomål om detta i november förra året.

I samband med en kontroll noterades ett antal brister och anmälan resulterade i ett beslut som innebar att fastighetens ägare ålades att senast den 4 februari mäta och redovisa temperaturer i lägenheterna. Beslutet var kopplat till ett hot om vite på 40 000 kronor.

Någon redovisning har inte lämnats och i slutet av februari ansökte Miljönämnden om att Mark- och miljödomstolen ska döma ut vitet. En begäran som enligt Jenny Möller, avdelningschef på Miljönämnden Östra Skaraborg, inte handlagts ännu.

Relaterat: Här bor barnfamiljer utan värmesystem
Relaterat: Fastighetsägaren jagas av kommunen

Men oavsett vad domstolen säger har Miljönämnden nu fattat ett nytt beslut om att begära temperaturmätningar i lägenheterna.

Beslutet har inte vunnit laga kraft ännu eftersom fastighetsägaren fortfarande kan överklaga det. Men senast 21 dagar efter att fastighetsägaren tagit del av beslutet föreläggs hen åter igen att genomföra och redovisa operativa temperaturmätningar.

– Eftersom vi inte mottagit någon redovisning från fastighetsägaren så anser vi det motiverat att höja det nya vitet till 40 000 plus 10 000 kronor, säger Jenny Möller.

Annons

Den aktuella fastighetsägaren hotas alltså nu av sammanlagt vite på 90 000 kronor.

Relaterat: Fastighetsägare kan få böta för iskalla lägenheter