Högstadieskolan kommer ta över efter Schönborgs fastighetskontor som flyttar till nybyggda lokaler.

På tisdagen skrev man under kontraktet.

Det är ett hyresavtal och skrivs mellan Raoul Wallenbergsskolans styrelseordförande Per Egon Johansson och Kristian Lake, som är Vd för Schönborg Hus AB.

– Det här är ytterligare ett steg i Wallenbergskolans ambition att på sikt skapa ett eget campus där det inryms både förskola, grundskola, högstadieskola och kanske även ett gymnasium längre fram, säger Peter Gejervall.

Högstadiet kommer hamna 200 meter ifrån den nuvarande förskolan och grundskolan.

– Det blir väldigt nära och ger en hel del samordningsvinster, menar rektorn.

Högstadiet planeras stå klar hösten 2018 och ska rymma 350 elever med fyra klasser i varje årskurs.

– Vi tror att vi kan starta med 150-180 elever i första etappen hösten 2018.

Detaljplanen för området blev klar i januari i år och öppnade för Raoul Wallenbergs planer.

– Det blev något försenat, men nu är vi i gång, säger rektorn.

Annons

Schönborg Hus AB har sagt upp flera hyreskontrakt i den aktuella fastigheten på Norrmalm.

– Det ska inte finnas någon verkstadsindustri i huset. Men vi hyr inte hela fastigheten. Sensus och andra som finns där ska bli kvar, så det blir verkligen fokus på utbildning i huset, säger Peter Gejervall.

Även Västgötabagarn kommer att finnas kvar i sina lokaler.

– Vår tanke är att ha en skolenhet från förskola och till och med högstadiet.

Gejervall avslöjar också att man kommer att tjuvstarta med en högstadieklass redan under 2017.

– Vi hade lovat eleverna i sexan att de skulle få ett högstadium, så det löftet infriar vi nu.

För att klara den större kostymen har man utökat skolledningen med Mikael Barkman, som blir biträdande rektor.

– Han började hos oss 1 februari i år. Vi är också på gång med att rekrytera lärare inför hösten 2018. Det handlar om runt 25 tjänster när vi är igång fullt ut.

Kommer ni även att försöka starta ett gymnasium?

– Vi har haft uppe frågan för diskussion, men vi vill ta ett steg i taget. Vi vill inte hasta på för snabbt, det är viktigt att behålla det goda rykte vi fått i stan.

Rektorn förklarar att det ligger närmare till hands att först försöka flytta förskoleverksamheten från Vasastan till Norrmalm, där den övriga skolverksamheten kommer att finnas.

– På sikt skulle man kunna ha ett campus med förskola och gymnasium, säger rektorn.