Skövdebostäder har runt 800 lägenheter tillgängliga för studenter. Det senaste kösystemet har inneburit att studenterna stått i kö ett år i taget med start den 15 april. Därefter har kön nollats och startat om på nytt med krav på ny registrering vid den tidpunkten.

Just den exakta tidpunkten för registrering har många bostadssökande upplevt som stressande. Vidare har många ansett att det varit orättvist att behöva göra om ansökan igen, när man redan stått i kön ett år, skriver Hem och hyra.

Vad som nu sker är att Skövdebostäder istället inför en löpande kö som inte avgränsas i tid. Enda kravet på den som står i kön är att hen ska göra en uppdatering av sin intresseanmälan en gång om året. Ytterligare en nyhet i och med ändringen är att man måste ha fyllt 18 för att kunna ställa sig i kön.

Enligt uppgifter från Skövdebostäder, som det refereras till i Hem och hyra, tar det ungefär ett halvår innan man som bostadssökande student blir erbjuden en bostad i bolagets bestånd.