Skövde

Skövde kommun har sedan några år tillbaka ett avtal med Kvinnohuset Tranan om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. I juni 2018 sades avtalet upp för omförhandling då samverkansformer och finansiering behövde ses över.

Kvinnohuset Tranan är en feministisk partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar aktivt för att motverka alla former av våld.

Nu har kommunen och Kvinnohuset gjort en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap där målet är att i samverkan skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Skaraborg. Skövde kommun bidrar ekonomiskt till verksamheten genom ett bidrag med fem kronor per invånare, vilket är detsamma som i tidigare avtal.

Kommunen betalar fem kronor per invånare oavsett hur stort behovet av insatser visar sig bli.

– De kommuner i Skaraborg som väljer att stå utanför avtalet får betala en högre summa, förklarar socialnämndens ordförande Anna Bergman (M).

Enligt överenskommelsen ska Kvinnohuset Tranan erbjuda skyddat boende och öppen samtalsmottagning.

– Det känns bra att vi kommit fram till ett avtal. Det är viktigt att Tranan blir kvar, säger Anna Bergman.

Det nya avtalet sträcker sig två år fram till sista december 2020.

Kvinnohuset bedriver även stödjande arbete i form av skyddat boende, öppen samtalsmottagning och jourverksamhet för kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld.

Annons

Kvinnohuset Tranan öppnade år 1991 och föreningen har sedan dess haft avtal och ett nära samarbete med Skaraborgs 15 kommuner. Kvinnohuset Tranan är väl rustat för de utmaningar och förändringar som väntar, bland annat det nya lagförslaget om ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende.