Från 10 december sätter SJ in nya tåg Göteborg-Stockholm. För Skaraborgs del blir det fyra nya avgångar per vecka med blir det med SJ:s InterCity-tåg, som har en något längre restid än snabbtågen.

Dessutom sätter SJ in totalt tolv nya direkttåg per vecka med snabbtåg X 2000 utan uppehåll mellan Stockholm och Göteborg.

Orsaken till detta är ett stadigt ökat resande till och från Göteborg. De senaste fem åren har antalet Göteborgsresenärer ökat med 35 procent. Men då ingår inte bara de som åker till Stockholm, utan även resenärer Göteborg-Kalmar/Malmö och Karlstad.