I våras slutade ett antal sjuksköterskor och läkare på Närhälsan i Stenstorp och det var inte helt lätt för vårdcentralen att snabbt ersätta personalen. Därför har man sedan dess förlitat sig på och förlitar sig fortfarande till del på hyrpersonal. Det uppstod bland patienter en viss oro för vårdcentralens framtid.

Sedan mitten av oktober har nu Eva Örnskog tillträtt som ny vårdcentralschef i Stenstorp. Eva Örnskog är distriktssköterska i grunden och har jobbat som enhetschef inom hemsjukvåden i Tranås de senaste åren. Hon pendlar från Jönköping.

— Stenstorp har vad jag förstått varit en väldigt stabil och bra vårdcentral. Vi jobbar för att den ska återgå till det med all den service som varit. Vad jag förstått vill både Stenstorpsborna och politikerna satsa på vårdcentralen. Vi tror på den här vårdcentralen, säger Eva Örnskog.

Nyligen är rekryteringen av två distriktssköterskor klar och därmed är det fullbemannat med sjuksköterskor.

— Läkarsituationen jobbar vi också med, i dagsläget har vi stafettläkare, men vi jobbar på att få till ordinarie läkartjänster, säger Eva Örnskog.

Annons

När influensavaccineringen startade förra veckan var Eva Örnskog själv med och gav sprutor, då hon som sagt är distriktssköterska i grunden.

Primärvårdschefen Lars Gotthardsson gick under en tid innan Eva Örnskog tillträdde in som vårdcentralschef i Stenstorp. Enligt Lars Gotthardsson har vårdcentralen haft hyrläkare sedan i maj i år och kommer förmodligen att ha det en bit in på 2018. Vårdcentralen arbetar för att få så mycket kontinuitet som det går med hyrläkarna, när det nu saknas fasta läkare. Men det är inte alltid det fungerar. Hyrläkare kan komma och arbeta i till exempel två, fyra eller sex veckor och sedan är de upptecknade för ett annat uppdrag.

— Det sämsta för oss är när det bara blir en vecka i taget, det vill vi undvika och så illa har det inte varit i Stenstorp, säger Lars Gotthardsson.

Antalet listade på Närhälsan i Stenstorp har bara minskat med något 100-tal och är drygt 3 000 personer.

— Det är en ganska liten del av patienterna som har valt att lämna. Vi tolkar det som att de vill ha vårdcentralen kvar, att de vill ge oss förtroende att lösa bemanningen. Det är en avgörande faktor att ha listade kvar, har vi inte det går det inte att rädda vårdcentralen, säger Lars Gotthardsson.

Några patienter har hört av sig och varit missnöjda med att de förlorat sin läkare eller sjuksköterska, men det har varit förvånansvärt få, enligt Lars Gotthardsson.

— Det finns en kärna av personal som hängt i och som har funnits där länge. Det känns också för patienterna, säger Lars Gotthardsson.