Behovet av parkeringsplatser i centrum är ständigt lika aktuellt. Nu är det senaste tillskottet klart då 23 nya platser på Trädgårdsgatan öppnades för användning på tisdagen.

P-platserna är snedställda mot gatan, med fronten placerad mot muren vid Kyrkparken. För att ge plats för dem har trottoaren som tidigare löpte längs med gatan tagits bort. Därmed har man skapat den ytan som behövdes för att p-platserna skulle kunna anläggas.

Även tidigare fanns det ett antal parkeringsplatser vid gatan, men de var längsgående. Därför fanns det inte plats med lika många som det gör nu, med den nya placeringen.

– Gatan har varit enkelriktad ett tag. Nu har vi permanentat den enkelriktningen och samtidigt anlagt ett antal snedställda parkeringar, berättar Daniel Lindh, tf Gata och naturchef på Skövde kommun.

– Parkeringarna är till för att förenkla för dem som ska göra kortare besök inne i stan. De har varit efterfrågade av verksamheterna i området, både butiker, restauranger och av hotellen. Det är därför vi gjort det.

Att gatan blir enkelriktad permanent tror han inte ska upplevas som någon försämring av dem som använder den.

– Den var ändå inte speciellt använd åt det andra hållet, i riktning mot Hertig Johans gata. Mest var det nog folk som letat p-plats på Kyrkogatan och som inte hittat någon där. Jag tycker det är ganska naturligt att gatan är enkelriktad, det blir tydligare på det här sättet.

Annons

På Kyrkogatan ska arbetet sätta igång med att anlägga tio nya parkeringsplatser längs med Kyrkparken.

Men det är inte bara Trädgårdsgatan som får nya parkeringsplatser i höst. Även på Kyrkogatan kommer tio nya platser att färdigställas.

Här blir det längsgående parkeringar, som på andra sidan gatan. Därmed får trafiken rulla mellan två rader av bilar i riktning mot järnvägen.

– Utmaningen här är att man får fickparkera åt ”fel” håll. Men fungerar det i andra städer så ska man väl kunna lära sig även i Skövde, säger Daniel Lindh med ett leende.

Åtgärden innebär att trottoaren längs med Kyrkparken till största delen försvinner. Bara en liten remsa med plattor kommer att bli kvar, så det finns något att kliva ut på när man går ur bilen.

– Skälet till att vi inte går in i Kyrkparken nu, är att vi ska titta över den i sin helhet 2019. Sen används Kyrkogatan och den här sidan av parken heller inte i den utsträckningen som sker på andra sidan parken. Och går man på parksidan är det också troligt att man går in i parken, tror Lindh.

På båda gatorna är det korttidsparkering som gäller. På Trädgårdsgatan får man stå i två timmar, medan det är en timme som gäller på Kyrkogatan.

Utöver det här tillskottet understryker Daniel Lindh att man hela tiden tittar på kommunens gator i syfte att förbättra trafiksituationen och utöka antalet parkeringsplatser.

– Vi tittar på om vi kan tillskapa fler gator av den här typen, för att stärka stadskärnan på det sättet, säger Daniel.