På landsbygden finns också församlingshem, med kyrklig verksamhet – och lokaler där kören övar och där noterna förvaras. Det hörs på namnet att det är ”församlingens hem”, där de som arbetar inom kyrkan och dess verksamhet på den orten träffas och har sina rum - och där församlingarna har uppskattade och välbesökta samlingar för luncher, kaffestunder och andra aktiviteter. Församlingshemmen hyrs också ofta ut till minnesstunder och bjudningar och det är en stor tillgång för alla i bygden.

Vid kyrkogårdarna finns också hus, där personalen kan dricka kaffe och ta lunchpaus och som också används vid Allhelgonahelgen, när kyrkan är öppen och det bjuds på gemenskap och kaffe där.

Kyrkor finns på varje ort – där det nu tyvärr endast firas gudstjänst en gång i månaden - och präster får åka runt. Samma med organisterna. Hur länge ska de orka ha det så? De människor som vill gå på gudstjänst i sin kyrka får åka till andra platser, för gudstjänsterna ofta är sammanlysta.

Svenska kyrkans och andra kyrkors stora uppdrag är väl ändå att människor ska få höra Guds ord, att kör- och barnverksamhet ska blomma och att det finns en mötesplats för det, och för gemenskap - också på landsbygden.

Landsbygdens människor behöver sina kyrkor och församlingshem – de är ett bevis på omsorg om människors andliga väl och är en broms mot sekulariseringen – som så fort breder ut sig.

Annons

Mångårig medlem i Svenska Kyrkan