Det var tidigare i år när markarbetet påbörjades för att bygga bostäder på Frostaliden som man upptäckte förorenade fyllnadsmassor, jord och torv med rödfyr men också metallskrot och byggavfall.

LÄS MER: Här byggs nya bostäder

LÄS MER: Med trä mot nya höjder

Markprover togs som visade förhöjda halter av arsenik, kadmium men också PCB. Omkring 10 000 ton förorenade schaktmassor har transporterats till avfallsanläggningen Borreboda i Töreboda. Det finns massor som lämnats kvar och som ska hanteras enligt ett särskilt åtgärdsprogram.

Nu har dock nya föroreningar hittas.

Annons

— Det är lite andra grejer, oljerester, som hittats och som inte finns med i den befintliga utredningen för hur föroreningarna ska hanteras, säger Max Olsson, Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Dan Sandén, vd för Skövdebostäder kan i nuläget inte kommentera de nya fyndigheterna" som gjorts men säger att det kommer att saneras enligt de miljöregler som finns.

Han har inga uppgifter om varför det finns föroreningar i området men tror att det kan ha varit en gammal dumpningsplats.

— Vi visste inte att skulle hitta föroreningar här när arbetet påbörjades. Det viktiga nu är att hantera de skadade massorna på ett korrekt sätt, säger han.