Såväl Hagstedt som Olausson har ett långt förflutet vid regementet och kommer till sina nya befattningar från högre stabsutbildning (HSU), vid Försvarshögskolan (FHS). DEt framgår av ett pressmeddelande.

Hagstedt har tidigare tjänstgjort som stabschef vid Krigsförbandsenheten (KFE), och Olausson som sektionschef vid 2:a brigadstaben. Hagstedt blir tillika ny chef för Krigsförbandsenheten. För de avgående cheferna, överstelöjtnant Mikael Widelund och överstelöjtnant Magnus Frykvall, väntar nya utmaningar vid Högkvarterets insatsstab och förbandet Mali09 som P4 ansvarar för.

– Det händer mycket just nu, vi löser många uppgifter med värnpliktsutbildning, fortsatt utbildning  av våra stående förband och detta samtidigt som vi skickar två förband till internationell tjänst. Arvet förpliktar, säger överstelöjtnant Mikael Widelund.

– Det här har varit en fantastisk period i mitt liv, och jag är oerhört stolt att få ha truppfört det här förbandet. Jag kan känna mig trygg i att överlämna 42:a bataljon till överstelöjtnant Olausson, säger överstelöjtnant Magnus Frykvall.

– Jag och regementet säger stort tack för era insatser för regementet. Ni är alltid våra regementskamrater och jag välkomnar er tillbaka i nya roller, säger regementschef överste Bengt Alexandersson.

– Efter två år borta från förbandet så är den tydligaste känslan att komma hem, hem till förbandsandan och kamratskapen, säger Övlt Tobias Hagstedt.

Annons

– Det är med fjärilar i magen, ett stort mått ödmjukhet och med stor stolthet som jag tar befälet över 42:a pansarbataljonen, jag ska förvalta förtroendet efter bästa förmåga, säger överstelöjtnant Annelie Olausson.