Systemet kallas DTBird och är utvecklat i Spanien. Det innebär att fåglar som kommer för nära vindkraftverket varnas med hjälp av en ljudsignal som upprepas. Fåglarna upptäcks genom ett kamerasystem kopplat till en dator, som också kan slå av rotorn för att undvika kollisioner.

Det har redan testats med framgång i flera länder i Europa. Nu är det Sveriges tur.

För fåglarna

– Vi tycker att det är viktigt att använda de möjligheter som finns för att minska vindkraftens inverkan på fågelfaunan, dels för fåglarnas skull, dels för att det kan bli lättare att få igenom vindkraftsprojekt, säger Alexander Eriksson på miljökonsultföretaget Ecocom.

Ecocom har tillsammans med informations- och konsultföretaget Vindform tagit initiativet till satsningen. Under ett halvår ska systemet sitta uppe.

– Vi vill förevisa tekniken, testa systemet i praktiken och göra en enklare uppföljning efteråt, förklarar Alexander Eriksson.

Systemet monteras nu i veckan på ett vindkraftverk hos Lennart Blomgren i Lundsbrunn. Det kostar 350 000 kronor att installera plus 30 000 kronor i årliga driftskostnader. Men för branschen kan det vara en kostnad värd att ta, menar Tore Wizelius på Vindform.

Annons

– Det är en försumbar kostnad jämfört med att få nej till ett miljardprojekt, säger han.

Flera finansiärer

Satsningen i Skaraborg är inte lika dyr och har bekostats bland annat genom så kallad crowdfunding, då många intresserade hjälps åt att betala för ett projekt.

Egentligen hade Ecocom och Vindform hoppats att också få testa ett annat av de system som DTBird tagit fram, nämligen en variant inriktad på fladdermöss.

– Kollisioner med fladdermöss är ett större problem än fåglar, framför allt under perioden mitten av augusti till mitten av september när de har sin flyttperiod, menar Tore Wizelius.

Nu är förhoppningen att kunna få installera fladdermössystemet i efterhand.

– Det är inte omöjligt, det skulle vara intressant, menar Alexander Eriksson.

När perioden är över kommer projektet att utvärderas. Sedan vill man gärna att det testas även i områden där man behöver ta särskild hänsyn till fågellivet, vilket inte gäller för Skaraborg även om man har transträck.

– Det skulle behöva testas i två-tre områden, säger Alexander Eriksson.

På måndag blir det förevisning för representanter för myndigheter, intresseorganisationer och bolag inom vindkraftsbranschen.