Manualen är en pusselbit i Skövdes satsning på att bli Årets stadskärna 2020. Tanken är att skapa en plan som förenklar processen för de aktörer som på något vis vill förändra stadens utemiljöer.

– Vi har sett ett växande behov från våra medlemsföretag om en enklare hantering av ärenden till kommunen. Därför vill vi göra det lättare för dem att veta vad som gäller, säger Gustaf Wikblom från Skövde Cityförening.

Annons

Det kan handla om alltifrån fasadförändringar till nya uteserveringar, med tillgänglighet för de med funktionsvariationer som ett genomgående koncept. Just uteserveringar framhäver Gustaf Wikblom som någonting Skövde har utvecklat på ett bra sätt och som är viktig för platsens helhet.

– Utvecklingen går åt rätt håll och vi vill fortsätta upprätthålla en bra miljö. Men det handlar inte bara om att bygga nytt, utan också att platserna ska utnyttjas rätt.

Arbetet med manualen har pågått sedan mitten av april och beräknas kosta omkring 200 000 kronor. Projektet ska finansieras av kommunen och Fastighetsägarna som sammanstrålar under hösten.

– Det tar tid när så många är involverade, men det är viktigt att vi alla kan ha bra förhandlingar tillsammans, säger Gustaf Wikblom.