Vinterkräksjukan drabbar omkring en halv miljon svenska varje år. Nu visar det sig att vinterkräksjukan kan vara luftburen i ”luftdroppar”.–

– Våra ännu opublicerade resultat tyder på att viruset kanske även kan överleva i väldigt små droppar som håller sig svävande i luften under många timmar, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola, till forskning.se, enligt TT.

Studien väntas vara färdig först 2021, först då kan en mer komplett bild över vinterkräksjukan presenteras.

Om det visar sig att viruset överlever lång tid i luften så öppnas fler möjligheter att minska smittspridningen, skriver TT vidare.

– Bra ventilation, luftrenare och hygienrutiner för sjukhuspersonal. Man kan till exempel hålla dörrar stängda och fälla ner locket innan man spolar toaletten. På sjukhus skulle man även kunna tänka sig andningsskydd i situationer med hög misstänkt luftsmitta, precis i samband med kräkningar eller diarréer, säger Jakob Löndahl.